عکس های جدید از چهره بی آرایش شکیرا در برزیل

عکس های جدید از چهره بی آرایش شکیرا در برزیل
نازوب، شکیرا که به همراه نامزدش پیکه به برزیل رفته در هتلی در شهر ریو د ژانیرو اقامت دارد. او از بالکن اتاقش بیرون آمد و به ابراز احساسات طرفدارانش پاسخ داد. نکته جالب این بود که او بدون هیچ آرایشی در این عکس ها دیده می شود.
 

 

عکس های جدید از چهره بی آرایش شکیرا در برزیل
 

عکس های جدید از چهره بی آرایش شکیرا در برزیل
 

عکس های جدید از چهره بی آرایش شکیرا در برزیل

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان