laghari

طنز پاره های خواندنی ادبی (طنز)

طنز پاره های خواندنی ادبی (طنز)

حماقت یک هنر است ………………………..
……………………….. ولی دلیلی ندارد هر هنری زیبا باشد

بودن یا نبودن …
هیچ خیالی نیست …
زندگی تو بکن …

کنجکاوی عمر کوتاه می کند

کنجکاوی مرگ زودرس میاورد

زندگی زیباست تا وقتی زندگی نکنید

زندگی زیباست تا وقتی ندانید زندگی چیست

جدول بوقیات

ردیف نوع بوق معنی کاربرد
………………………..

آشنا
………………………..

آشنا
………………………..

آشنا
………………………..

به مدت نیم ساعت به مهمانی
………………………..

به مدت زیاد میپیچه جلوت
………………………..

عروسی حتی خالی!!!
………………………..

روی پیکان راننده
………………………..

روی موتور سوار
………………………..

بوق 1 یک بوق کوچولو سام…علیک احوال پرسی با راننده 2 دو بوق به… خیلی مخلصیم احوال پرسی با راننده 3 سه بوق کجایی بی وفا? احوال پرسی با راننده 4 569 بوق کجا؟ ویژه مسافر کشی 5 بوق زدن بدون وقفه بدو بیا دیگه صدا زدن عیال برای رفتن 6 بوق زدن بدون وقفه وقتی یه الاغی مثله گاو 7 بوق با ملودی خب معلومه در موقع دیدن ماشین عروس 8 نصب بوق قطار ندارد نشان دهنده هوش سرشار 9 نصب بوق کامیون نئیدونم نشانه بزرگواری موتور 10 نصب آژیر ,,,, ملتو اسکل کردن

 


 
دزدی در شب خانه ی فقیری می جست ، فقیر از خواب بیدار شد گفت:
ای مردک آنچه تو در تاریکی می جوئی ما در روز روشن می جوئیم و نمی یابیم .
 
درویشی گیوه در پا نماز می گزارد.دزدی طمع در گیوه ی او بست ،گفت:
با گیوه نماز نباشد
درویش دریافت و گفت:
اگر نماز نباشد گیوه باشد
سه دوست در یک اتومبیل به مسافرت رفته بودند و متاسفانه یک تصادف مرگبار باعث شد که هر سه در جا کشته شوند یک لحظه بعد روح هر سه دم دروازه بهشت بود و فرشته نگهبان بهشت داشت آماده می شد که آنها را به بهشت راه دهد…
یک سوال!!!
_ الان که هر سه تا دارین وارد بهشت می شین اونجا روی زمین بدن هاتون روی برانکارد در حال تشییع شدن بسوی قبرستان است و خانواده ها و دوستان در حال عزاداری در غم از دست دادن شما هستند دوست دارین وقتی دارن از کنار جنازه راه می رن
در مورد شما چی بگن؟
اولی گفت : دوست دارم پشت سرم بگن که من جز بهترین پزشکان زمان خود بودم و مرد بسیار خوب و عزیزی برای خانواده ام
دومی گفت : دوست دارم پشت سرم بگن که من جز بهترین معلم های زمان خود بودم و توانسته ام اثر بسیار بزرگی روی آدمهای نسل بعد از خودم بگذارم
سومی گفت : دوست دارم بگن :
نگاه کن داره تکون می خوره مثل اینکه زنده است

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان