فرشتگان

اسرار آمیزترین انسان روی زمین (+تصاویر)

اسرار آمیزترین انسان روی زمین (+تصاویر)
در این جا با موجودی اسرار آمیز به نام گواتمن که در بسیار از افسانه های جهان آمده است آشنا می شویم. البته در تاریخ هم چندین بار افراد مختلف اعلام کردند که این موجود را دیده اند و شواهدی نیز بر این امر وجود دارد، اما به صورت قطعی وجود چنین موجودی اثبات نشده.بر طبق حرف ها و افسانه ها این موجود بیشتر در جنگل ها و به خصوص در نواحی بلتسویل در مریلند زندگی و شکار میکند.
 
بر اساس شواهد و تصاویری که از این موجود افسانه ای کشیده شده، این موجود نیمی انسان و نیمی بز است که در تصویر زیر مشاهده می کنید. به گزارش نازوب: محققین مرکز تحقیقات کشاورزی بلتسویل چندی پیش اعلام کردند که مدارکی در مورد وجود این موجود و واقعی بودن این موجود یافته اند که هنوز در حال تحقیق در باره این موضوع هستند.
 
 

 


laghari
بیوگرافی هنرمندان