رکورد جدید و دیدنی گینس ۲۸ زن در یک ماشین! تصاویر

رکورد جدید و دیدنی گینس ۲۸ زن در یک ماشین! تصاویر
سال گذشته برای شکستن رکورد بیشترین تعداد افراد بزرگسال جا داده شده در یک خودروی کوچک، ۱۴ نفر درون یک دستگاه مینی کانتریمن بزور جا شدند اما امسال و در هشتمین دوره از رکوردهای سالانه جهانی برای ثبت در کتاب گینس، ۲۸ خانم در یک مینی کوپر SD مدل ۲۰۱۲ سوار شدند.
 
به گزارش نازوب برای استفاده از هر سانتیمتر از فضای داخلی حتی چهار نفر درون فضای زیرپایی مچاله شدند. و روی داشبورد و سایر فضا ها هم کاملا مورد استفاده قرار گرفت! خوشبختانه همه افراد حاضر این گروه زنده از این خودرو پیاده شدند و اثری از شکستگی یا له شدگی یا شیمیایی شدن مشاهده نشد!
 
 

رکورد جدید و دیدنی گینس ۲۸ زن در یک ماشین! تصاویر

رکورد جدید و دیدنی گینس ۲۸ زن در یک ماشین! تصاویر

رکورد جدید و دیدنی گینس ۲۸ زن در یک ماشین! تصاویر

رکورد جدید و دیدنی گینس ۲۸ زن در یک ماشین! تصاویر


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته