دوربین مخفی از تجاوز به زن حامله در خیابان! عکس

دوربین مخفی از تجاوز به زن حامله در خیابان! عکس

مطالب خواندنی و جالب

یک زن حامله در حال قدم زدن در یکی از خیابان های منهتن با سگ خود بود ناگهان از پشت مورد حمله یک مرد سیاه پوستی قرار می گیرد که قصد تجاوز به او را داشت.

 این مرد حتی این زن حامله را که حدود دو ماه بود حامله بود وادار به درآورن لباس هایش می کند. حتی بعد از مدتی این مرد متجاوز بعد از مشاهده این که این زن به حرف او گوش نمی دهد اسلحه خود را از کمرش درآورده و او را به زور وادار به این کار می کند. به گزارش ناز وب پس از مدتی این زن شروع به جیغ زدن می کند و مرد سیاه پوست او را وادار می کند که به داخل یک ماشین برود. ولی این مردی وقتی می بیند که کاری از دستش بر نمی آید شروع به فرار کردن می کند. پلیس هنوز او را دستگیر نکرده است اما نشانه هایی از او دارد که امیدوار است او را پیدا کند.

 

دوربین مخفی از تجاوز به زن حامله در خیابان! عکس

دوربین مخفی از تجاوز به زن حامله در خیابان! عکس

دوربین مخفی از تجاوز به زن حامله در خیابان! عکس

دوربین مخفی از تجاوز به زن حامله در خیابان! عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان