فجیع ترین تجاوز قرن به این دختر و تکه کردن آن!

فجیع ترین تجاوز قرن به این دختر و تکه کردن آن!

ربایندگان این دختر پس از تجاوز وحشیانه، قربانی خود را با اره تکه تکه کردند. پس از یافتن جسد تکه تکه شده در کنار یک آبنما در نزدیکی پارک، پلیس توانست دو نفر را در اتهام به تجاوز جنسی دستگیر کند…

دختر ۱۷ ساله توسط باند متجاوز مورد هتک حرمت قرار گرفت و در نهایت با تکه تکه شدن با اره (چوب بری) به قتل رسید. قتل فجیع “آنین بوی سن” ۱۷ ساله خشم و اعتراض ملی را برانگیخت.

 

فجیع ترین تجاوز قرن به این دختر و تکه کردن آن!

جام نیوز به نقل از مرات؛ در پی ربوده شدن دختر ۱۷ ساله در مسیر مدرسه در شهر “بریدا اسبودا” باند متجاوز تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.

ربایندگان این دختر پس از تجاوز وحشیانه، قربانی خود را با اره تکه تکه کردند. پس از یافتن جسد تکه تکه شده در کنار یک آبنما در نزدیکی پارک، پلیس توانست دو نفر را در اتهام به تجاوز جنسی دستگیر کند.

متهم ۲۱ ساله پس از دستگیرشدن و اعتراف به آنچه وحشیانه و بی رحمانه انجام داده بودند در دادگاه به حبس ابد محکوم شدند. گفته می‌شود در آفریقای جنوبی هر چهار دقیقه یک زن مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان