عکس های دیدنی دختر جذاب مسیحی رضا خان پهلوی

عکس های دیدنی دختر جذاب مسیحی رضا خان پهلوی

شمس پس از مدتی دین خود را به مسیحیت تغییر داد و كاتولیك شد. او به زندگی بسیار تجملاتی شهره بود…

شمس (خدیجه) پهلوی (۱۲۹۶ – ۱۰ اسفند ۱۳۷۴) دومین و بزرگ‌ترین فرزند رضا خان از تاج‌الملوك آیرملو و خواهر ارشد محمدرضا شاه پهلوی بود. او پس از سپری كردن تحصیلات رایج در آن زمان، با فریدون جم فرزند مدیرالملك جم (وزیر و نخست وزیر دوره قاجار و پهلوی) ازدواج كرد.

لیكن پس از كناره‌گیری رضا شاه از سلطنت، از همسرش جدا شد و چندی بعد در سال ۱۳۲۲ با عزت‌الله مین‌باشیان كه هنرمند بود آشنا شد و در سال ۱۳۲۴ در قاهره با او ازدواج كرد. همسر جدید او نام و نام خانوادگی خود را به مهرداد پهلبد تغییر داد. شمس پس از مدتی دین خود را به مسیحیت تغییر داد و كاتولیك شد. او به زندگی بسیار تجملاتی شهره بود.

 

عکس های دیدنی دختر جذاب مسیحی رضا خان پهلوی

عکس های دیدنی دختر جذاب مسیحی رضا خان پهلوی


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان