falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

عکس های دیدنی ملکه ایران و فرزندانش

عکس های دیدنی ملکه ایران و فرزندانش

انتشار تصاویری ناب از ملکه ایران همراه با فرزندانش

 

نازوب، تصاویری از همسر محمدعلی شاه قاجار به نام «ملک جهان»، جهان و فرزندانش و در آخر محمدعلی شاه قاجار در کنار خانواده اش را مشاهده می کنید.

 

 

محمدعلی شاه قاجار در سال 1285 به سلطنت رسید و 3سال بعد توسط مشروطه خواهان برکنارشد و از ایران رفت.

 

عکس های دیدنی ملکه ایران و فرزندانش

عکس های دیدنی ملکه ایران و فرزندانش

عکس های دیدنی ملکه ایران و فرزندانش

 


بیوگرافی هنرمندان