مدل ابرو بر اساس فرم صورت (تصویری)

مدل ابرو بر اساس فرم صورت (تصویری)

راهنمای تصویری و ساده برای انتخاب مدل ابرو متناسب با فرم صورتتان

 

 

ناز وب؛ انتخاب مدل ابروی مناسب یکی از نکته های مهم در داشتن صورتی زیبا و متناسب است. اگر شما هم برای انتخاب مدل ابروی تان تردید دارید بهتر است با ما همراه شوید.

 

برای هماهنگ کردن مدل ابرو با فرم صورت، 6 فرم صورت تعریف می شود. این فرم ها عبارتند از : صورت بیضی، صورت کشیده، صورت گرد، صورت مثلثی، صورت قلبی و صورت الماسی.

 

از تصاویر کمک بگیرید و بنابر فرم صورت تان، مدل ابروی تان را انتخاب کنید.

 

 
مدل ابروی مناسب برای صورت بیضی، کشیده و گرد

 

مدل ابرو بر اساس فرم صورت (تصویری)

 

صورت بیضی، کشیده و گرد

 

 

مدل ابروی مناسب برای صورت مثلثی، قلبی و الماسی

 

مدل ابرو بر اساس فرم صورت (تصویری)

صورت مثلثی، قلبی و الماسی


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان