پسری که با آلرژی به این روز افتاده است! + عکس

مجموعه : بیماری ها
پسری که با آلرژی به این روز افتاده است! + عکس

او بعدا متوجه شده که به رنگ مو ها آلرژی داشته هر چند در این مدت صورتش چنان تغییر کرده که حتی توسط آشنایانش هم قابل شناسایی نیست

این جوان یکی از قربانیان آلرژی میباشد. او پس از رنگ کردن موهای سرش  متوجه تغییرات عجیبی در صورتش شد. هر روز که می گذرد چهره اش تغییر میکند

بعدا متوجه شده که به رنگ مو ها آلرژی داشته هر چند در این مدت صورتش چنان تغییر کرده که حتی توسط آشنایانش هم قابل شناسایی نیست.

طی این مدت از خودش عکس گرفته و منتشر کرده است. عکس های او را در این آلبوم خواهید دید.

 

پسری که با آلرژی به این روز افتاده است! + عکس
پسری که با آلرژی به این روز افتاده است! + عکس
پسری که با آلرژی به این روز افتاده است! + عکس

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان