عکس های دیدنی پسر 14 ساله با بدنی 110 ساله!!

عکس های دیدنی پسر 14 ساله با بدنی 110 ساله!!
ناز وب، به سبب این وضعیت که Progeria نامیده می شود، بدن فرد هشت برابر سریع تر از نرمال رشد می کند.بنابراین گزارش، دو برادر و سه خواهر علی حسین بر اثر این بیماری ژنتیکی درگذشته اند؛ اما دو خواهر او سالمند.
بدن پسری 14 ساله در هند مثل فردی 110 ساله است!

 

عکس های دیدنی پسر 14 ساله با بدنی 110 ساله!!
 
علی حسین 14ساله دچار اختلال ژنتیکی نادری است که پنج نفر از خواهران و برادران او را کشته است. در جهان تنها 80 نفر به این مشکل مبتلا هستند. به سبب این وضعیت که Progeria نامیده می شود، بدن فرد هشت برابر سریع تر از نرمال رشد می کند.

 

عکس های دیدنی پسر 14 ساله با بدنی 110 ساله!!
 
بنا بر این گزارش، دو برادر و سه خواهر علی حسین بر اثر این بیماری ژنتیکی درگذشته اند؛ اما دو خواهر او سالمند.

 

عکس های دیدنی پسر 14 ساله با بدنی 110 ساله!!
 

Progeria آنقدر نادر است که 10 سال طول کشید تا پزشکان در هند آن را تشخیص دهند.
 

عکس های دیدنی پسر 14 ساله با بدنی 110 ساله!!
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان