ما را دراینستاگرام دنبال کنید

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

در طول زندگی انسانها گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که واقعاٌ شگفتی آور است. یک مرد خوش شانس که در واقع خداوند می خواسته او از حادثه ای وحشتناک جان سالم بدر ببرد هنگام حرکت با اتومبیل خود در بزرگراه ناگهان متوجه می شود که یک کلنگ از قسمت بار یا ماشین وانت بار به پایین پرتاب شده و به شدت با شیشه اتومبیل او برخورد می کند.

شدت پرتاب این کلنگ به گونه ای بوده که بعد از سوراخ کردن شیشه جلو به قسمت وسط صندلی ها رسیده و متوقف شده. در این حادثه هیچکس آسیب ندید.

 

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان