عکس های زنی که با اندام خود رکورد جدید ثبت کرد

عکس های زنی که با اندام خود رکورد جدید ثبت کرد
نازوب، این خانم خانم 23 ساله با زایمان و بدنیا آوردن پنج قلو هایش توانست نامش را وارد کتاب رکورد های گینس کند. به گزارش نازوب این زن در یک لقاح طبیعی صاحب پنج فرزند شد اما نکته مهم در این زایمان این نکته بود که تمام این فرزندانش را بصورت طبیعی بدنیا آورده و از سزارین استفاده نکرده است و همین نکته باعث ثبت شدن نام او در کتاب رکوردهای گینس شده است.
 
وی صاحب 4 پسر و 1 دختر شده است که حال تمامی فرزندان وی خوب میباشد.
 
 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان