laghari

عکس های باورنکردنی از دوستی مردی با سگ آبی

عکس های باورنکردنی از دوستی مردی با سگ آبی
این مرد که ماریوس الس نام دارد و یک کشاورز است در آفریقای جنوبی زندگی می کند. دوستی عجیب و علاقه این دو به هم باعث شد تا تصاویر او در اینترنت منتشر شود. نازوب: ماریوس می گوید من او را همانند پسر خودم دوست دارم و بیشتر اوقات با هم به گردش و تفریح می رویم.
 

عکس های باورنکردنی از دوستی مردی با سگ آبی


عکس های باورنکردنی از دوستی مردی با سگ آبی


عکس های باورنکردنی از دوستی مردی با سگ آبی


عکس های باورنکردنی از دوستی مردی با سگ آبی


عکس های باورنکردنی از دوستی مردی با سگ آبی

 
عکس های باورنکردنی از دوستی مردی با سگ آبی

 

عکس های باورنکردنی از دوستی مردی با سگ آبی 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان