falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

اس ام اس های بسیار خنده دار و جالب

اس ام اس های بسیار خنده دار و جالب

سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند … روسكین


اس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
اس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالب

غضنفر بچشو میبره توی لندن تا انگلیسی یاد بگیره
سال بعد كه میاد سراغش نرسیده به مدرسه بچه های لندن داد میزنن: اكبر ددون گلدی!!!


اس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
اس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالب

اس ام اسی نداشتم
چون كه دوستت میداشتم یه بوس برات گذاشتم


اس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
اس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالب

 مداح چراغ رو خاموش می كنه، میگه: برادرها لخت شید، سینه بزنید. یه ربع بعد مداحه میگه چراغها رو روشن كنید. یارو داد میزنه، میگه: نه، نه، روشن نكنید. من هنوز شورتمو پام نكردم.


اس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
اس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالب

خداوند دید زن گرسنه است نان را آفرید
دید تشنه است آب را آفرید
دید در تاریكی است نور را آفرید
دید هیچ مشكل دیگه ای نداره مرد را آفرید!!!!


اس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
اس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
 

یارو توی جبهه بیسیم چی بوده ، زنگ میزنه میگه: آقا 5 تا عراقی دستگیر كردم بیاید ببرید، میگن چرا خودت نمیاری؟
میگه : نه شما بیاید، اینا نمی ذارن كه من بیام !!!

 
اس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
اس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالب

ما آدما بیشترین پول هارو واسه خریدن لباس میدیم
ولی بیشترین لذت رو بدون لباس می بربم


اس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
اس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالب

اگه از من بپرسند خوشگلترین..با حالترین..مهربونترین..با مرامترین..و بهترین ادم دنیا کیه انگشمتو به سمت تو میگیرم و میگم این نمیتونه باشه


اس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
اس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
 

عهدی که با تو بستم هرگز گسستنی نیست, من مخلص تو هستم لازم به بستنی نیست

 

اس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
اس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالب

میگن خدا به اندازه ی دل هر كس بهش نعمت میده
پس دل تو باید خیلی بزرگ باشه كه خدا تورو به من داده!!!

 

اس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالباس ام اس های بسیار خنده دار و جالب
 
فتوا در مورد كمبود گاز:
از امشب آغوش هر كسی رو گیر آوردین برای گرم شدن حلال است


بیوگرافی هنرمندان