یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

کلمات پر مفهومی که خانمها بکار می برند (طنز باحال)

کلمات پر مفهومی که خانمها بکار می برند (طنز باحال)

خب: این کلمه ‏ای است که زنان برای پایان دادن به مکالمه‏ هایی استفاده می ‏کنند که در آن حق با آن‏هاست و شما باید خفه‏ بشوید. ‏

پنج دقیقه: اگر مشغول لباس ‏پوشیدن است یعنی حداقل نیم ساعت. هرچند پنج دقیقه دقیقاً معادل پنج دقیقه است اگر به شما پنج دقیقه بیش‏ تر زمان جهت تماشای فوتبال داده شده باشد. ‏

هیچٌی: این آرامش قبل از توفان است. معنی و مفهوم آن این است که باید به شدت گوش‏ به ‏زنگ باشید. بحث‏هایی که با هیچی شروع می ‏شوند، غالباً با خبٌ تمام می ‏شوند. ‏

بفرمایید: این کلمه اصلاً ربطی به اجازه دادن انجام کاری ندارد. «اگه جرئت داری» در آن مستتر است.

آه بلند: این در حقیقت یک کلمه محسوب می ‏شود که معمولاً درست فهمیده نمی ‏شود. آه بلند یعنی او فکر می ‏کند شما یک احمق به ‏دردنخور هستید و او نمی ‏داند چرا دارد وقتش را با ماندن و بحث با شما سر هیچٌی تلف می ‏کند.

اشکال نداره: این یکی از خطرناک ‏ ترین جملاتی است که زن شما ممکن است به شما بگوید. اشکال نداره یعنی اون به

زمان طولانی‏ تری احتیاج دارد که تصمیم بگیرد شما چگونه باید تاوان این اشتباه‏تان را پس بدهید. ‏

ممنون: از شما تشکر می ‏کند. فقط بگویید خواهش می ‏کنم. هیچ حرف اضافه ‏ای نزنید. خیلی ممنون می ‏تواند نشان دهنده یک خطر بالقوٌه باشد.

اصلاً هرچی: این ترکیب برای گفتن به حساب می رسم! یا مرده ‏شورت رو ببرن استفاده می ‏شود.

نه. نگران‏ش نباش عزیزم، خودم انجام می ‏دم: یک جمله بسیار خطرناک دیگر. به معنی آن‏که این کار به دفعات متعدد به شما محول شده و حالا تصمیم گرفته خودش دست به کار شود. این حالت معمولاً منجر به حالت‏ی خواهد شد که شما بپرسید چی شده؟


بیوگرافی هنرمندان