falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

کلمات پر مفهومی که خانمها بکار می برند (طنز باحال)

کلمات پر مفهومی که خانمها بکار می برند (طنز باحال)

خب: این کلمه ‏ای است که زنان برای پایان دادن به مکالمه‏ هایی استفاده می ‏کنند که در آن حق با آن‏هاست و شما باید خفه‏ بشوید. ‏

پنج دقیقه: اگر مشغول لباس ‏پوشیدن است یعنی حداقل نیم ساعت. هرچند پنج دقیقه دقیقاً معادل پنج دقیقه است اگر به شما پنج دقیقه بیش‏ تر زمان جهت تماشای فوتبال داده شده باشد. ‏

هیچٌی: این آرامش قبل از توفان است. معنی و مفهوم آن این است که باید به شدت گوش‏ به ‏زنگ باشید. بحث‏هایی که با هیچی شروع می ‏شوند، غالباً با خبٌ تمام می ‏شوند. ‏

بفرمایید: این کلمه اصلاً ربطی به اجازه دادن انجام کاری ندارد. «اگه جرئت داری» در آن مستتر است.

آه بلند: این در حقیقت یک کلمه محسوب می ‏شود که معمولاً درست فهمیده نمی ‏شود. آه بلند یعنی او فکر می ‏کند شما یک احمق به ‏دردنخور هستید و او نمی ‏داند چرا دارد وقتش را با ماندن و بحث با شما سر هیچٌی تلف می ‏کند.

اشکال نداره: این یکی از خطرناک ‏ ترین جملاتی است که زن شما ممکن است به شما بگوید. اشکال نداره یعنی اون به

زمان طولانی‏ تری احتیاج دارد که تصمیم بگیرد شما چگونه باید تاوان این اشتباه‏تان را پس بدهید. ‏

ممنون: از شما تشکر می ‏کند. فقط بگویید خواهش می ‏کنم. هیچ حرف اضافه ‏ای نزنید. خیلی ممنون می ‏تواند نشان دهنده یک خطر بالقوٌه باشد.

اصلاً هرچی: این ترکیب برای گفتن به حساب می رسم! یا مرده ‏شورت رو ببرن استفاده می ‏شود.

نه. نگران‏ش نباش عزیزم، خودم انجام می ‏دم: یک جمله بسیار خطرناک دیگر. به معنی آن‏که این کار به دفعات متعدد به شما محول شده و حالا تصمیم گرفته خودش دست به کار شود. این حالت معمولاً منجر به حالت‏ی خواهد شد که شما بپرسید چی شده؟


بیوگرافی هنرمندان