laghari

رژیم گرفتن چاق ترین گربه ی جهان !!!+ عکس

رژیم گرفتن چاق ترین گربه ی جهان !!!+ عکس
خانمی که صاحب این گربه است بر آن شد که این گربه را رژیم دهد تا جان سالم بدر ببرد. صاحب این  گربه چاق در جهان سعی دارد که با برنامه رژیم غذایی نیمی از وزن این گربه 20 کیلیویی را کاهش دهد. به گزارش سایت نازوب این گربه که اسپونگ نام دارد به دلیل ابتلای به بیماری چاقی مفرط نمی تواند همانند سایر گربه ها حرکت کند.

گفتنی است که چاق ترین گربه جهان با وزن 25 کیلوگرم ماه گذشته در آمریکا به دلیل وزن بالای آن مرد و در حال حاضر اسپونگ لقب چاق ترین گربه دنیا را دارد.

 

رژیم گرفتن چاق ترین گربه ی جهان !!!+ عکس
 

رژیم گرفتن چاق ترین گربه ی جهان !!!+ عکس

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان