استخدام تعدادی کارمند ثابت فروش دراصفهان

مجموعه : اخبار
استخدام تعدادی کارمند ثابت فروش دراصفهان

تعدادی کارمند ثابت فروش در اصفهان خانم به صورت نیمه و تمام وقت استخدام میشود.

 

تماس از ۹ تا ۱۷ با ۰۹۳۶۰۶۹۲۰۱۴ و ۶۲۹۳۵۹۷


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان