درآمد چند میلیونی دختری کوتاه قد در یک روز +عکس

درآمد چند میلیونی دختری کوتاه قد در یک روز +عکس
دستگیری کوتاه قدترین گدای شهر که پدرش وی را هر روز در یکی از خیابان های رها می کند تا گدایی کند. به گزارش نازوب به نقل از روزنامه الریاض این دختر 25 ساله 50 سانتیمتر قد دارد. کمیته امنیتی عربستان درباره علت دستگیری این دختر چنین گفت: بسیاری از مردم به دلیل کوتاهی قد وی به او ترحم کرده و به او کمک می کنند و او بدین ترتیب جیب آنها را خالی می کند.
 
تحقیقات این کمیته نشان می دهد که در برخی روزها این دختر کوتاه قد بیش از 30 میلیون تومان در ماه درآمد دارد. به اعتراف خود این دختر، یک شهروند عربستانی در یک روز 500 هزار تومان به وی کمک کرده است.
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان