عکسی دیدنی از خفن ترین کار یک مرتاض هندی!!

عکسی دیدنی از خفن ترین کار یک مرتاض هندی!!
به گزارش نازوب، یک مرد هندو در مراسم سنتی "چاداک" که همه ساله در کلکته برگزار می شود در اقدامی نمادین یک چاقوی بزرگ را از میان گردن خود عبور داد.
 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان