falhafezz
falhafezz
laghari

عصبانیت علی دائی در مراسم عسل بدیعی/ تصویر

مجموعه : اخبار
عصبانیت علی دائی در مراسم عسل بدیعی/ تصویر
ازدحام جمعیت برای رویارویی با علی دایی در مراسم ختم عسل بدیعی عصبانیت وی را به همراه داشت. علی دایی کاپیتان و سرمربی سابق تیم ملی روز گذشته و پس از شرکت در مراسم ختم مادر مهدوی کیا، در مراسم ختم زنده یاد عسل بدیعی نیز شرکت کرد.
حضور دایی با استقبال زیادی مواجه شده و بسیاری از علاقمندان سرمربی راه آهن سعی کردند از نزدیک ترین فاصله با وی ملاقات کنند. ازدحام جمعیت و برخی رفتارهای ناپسند باعث عصبانیت دایی شده بود.

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان