عکس های درخشش زنان زیبای عربستان در رسانه ها

عکس های درخشش زنان زیبای عربستان در رسانه ها
زنان عربستانی در پرده، ستارگان زن عربستانی بر پرده! به گزارش نازوب، در حالی که به دلیل سنت موجود در عربستان، زنان این کشور از دیده ها دورند؛ اما با فرارسیدن عصر رسانه ها برخی از زنان این کشور به ستاره هایی مشهور تبدیل شده اند.
 
در ادامه، تصویر چند تن از آنان را می بینیم:

 

 
أمیرة الفضل مجری بسیار فعال تلویزیون عربستان 

 

 
جین عمران در کانال های روتانا کار می کرد

 

 
مونا أبو سلیمان اولین گوینده عربستان سعودی در کانال های ماهواره ای عرب 

 

 
نادیا البدیر روزنامه نگار و نویسنده و مجری تلویزیون عربستان سعودی

 

 
هبة جمال مجری که البته کار اصلیش در زمینه مد است

 

 
ریمونا مجری و بازیگر عربستانی که پدرش سعودی و مادرش مصری است
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان