واکنش بسیار جالب سایت آیت الله رفسنجانی/ عکس

واکنش بسیار جالب سایت آیت الله رفسنجانی/ عکس
سایت شخصی هاشمی رفسنجانی روز یكشنبه در بخش «فرهنگ قرآن» خود آیه جالبی از قرآن درباره سستی در پیری را منتشر كرد.
 
 

واکنش بسیار جالب سایت آیت الله رفسنجانی/ عکس

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان