moharam

سلاح ابر قدرت آینده جهان

سلاح ابر قدرت آینده جهان

سلاح ابر قدرت آینده ی جهان

ابر قدرت های جهان برای جنگ خاموش و تسلط یافتن نیاز به هیچ سلاح نظامی ندارند! هجوم ابر قدرتها بر کشورهای تحت سلطه را چیزی جز تغییر فرهنگ نمی دانند!

فرهنگ پایه و اساس هر کشور است و تزلزل در فرهنگ و آیین آن، قدرتمندترین سلاح برای از میان برداشتن یک کشور است.

بله، این سلاح ابر قدرت ، فرهنگ است که دشمنان ایران را نقطه عطف آن قرار داده اند!. فرهنگ ایران که 26 قرن از تاریخ را با فراز و نشیب های زیادی طی کرده همچنان در حفظ آن می کوشد. 

اما دشمن همچنان دست از سلاح های فرهنگی خود بر نمی دارد؛ سلاحی که این بار به جای مرگ، زخم، درد، غم، اندوه ؛ به دست آوردن، یکتا پرستی، عدالت گستری، مهر ورزی، زیبا دیدن، زیبا فکر کردن، زیبا زیستن و زیبا مردن و … را می گستراند.

 

معرفی جنگهای فرهنگی با فرزند پاک و بزرگ وطن کوروش کبیر

 

  • نبرد با لیدیه

کوروش در جوانی تصمیم می گیرد که قوم پارس را متحد کند تاعلیه آستیاک وارد جنگ شود. هارپاک که از درباریان و خویشاوندان آستیاک بود؛ در این راه کمک زیادی به کوروش کرد و در نهایت آستیاک پس از 35 سال پادشاهی سرنگون شد.

ولی کوروش او را نکشت و نزد خود نگاه داشت. کوروش تعدادی از مغان مادی را کشت، چون مخالف او بودند. او توانست اکباتان یا هگمتانه (همدان) پایتخت دولت ماد را تصرف کند.

کوروش در سال 555 پیش از میلاد دژ قوم ماد را تصرف کرد که تاریخ نگاران یونانی از آن به عنوان پاسارگاد نام می برند. نام دیگر پاسارگاد مشهد مرغاب است زیرا این شهر بر روی دشت مرغاب بنا شده است.
با تصرف هگمتانه در سال 559 پیش از میلاد پادشاهی کوروش آغاز می شود. سپس کوروش با کروزوس پادشاه کشور لیدیه جنگید و او را شکست داد. او سرانجام توانست شهر سارد طلایی را تصرف نماید.

با تسخیر لیدیه کشورهای ایران و یونان هم مرز شدند.چون کشور لیدیه در آسیای صغیر قرار داشت، کوروش، کروزوس را اسیر کرد و به همراه خود به ایران آورد و یک پارسی به نام تابالوس را به فرمانروایی سارد گماشت.

او برای اینکه اعتماد خود را به اهالی لیدیه نشان دهد، یکی از نزدیکان سابق کروزوس را ، که پاکتیاس نام داشت، مسئول اداره امور مالی و خزانه داری کرد. ولی پاکتیاس با ذخیره خزانه لشگری فراهم آورد و سر به شورش برداشت.

وی با لشکری خود یکی از شهرهای ایران را محاصره کرد. کوروش نیز یکی از سردارانش را به نام مازارس برای نبرد و سرکوب و دستگیری پاکتیاس روانه نمود.

در این نبرد پاکتیاس دستگی شد و دوباره شهر سارد آرام گرفت. سپس کوروش مشغول رفع اغتشاش از فرنگیه و کاریه شد. این کشورها هر دو در آسیای صغیر قرار داشتند.

 

  • نبرد با ارمنستان

امتناع پادشاه ارامنه از دادن خراج و فرستادن نیروی نظامی برای کمک به سپاه ایران، کوروش را به فکر حمله به ارمنستان انداخت.

وی با چند گروه سواره نظام و به بهانه شکار وارد خاک ارمنستان شد. حاکم مادها؛ کیاکسار نیز طبق دستور کوروش با سپاه خویش در مرز ارمنستان منتظر ماند.

کوروش به کیاکسار گفنه بود تا همان جا بماند و هرگاه که کوروش موقعیت را مناسب دید با سپاهیانش به ارمنستان بتازد؛ در نتیجه کوروش توانست به راحتی ارمنستان را تصرف نماید.

کوروش همچنین کلدانی ها را مطیع خویش ساخت. آنها به علت نداشتن زمین زراعی مناسب و هموار؛ به ارمنستان حمله می کردند و آذوقه خویش را از طریق غارتگری و دزدی به دست می آوردند.

کوروش به همین علت تصمیم به حمله به کلدانی ها گرفت؛ که پیکی از جانب آنان با پیام صلح آمد. کوروش نیز پیام صلح آنها را پذیرفت و قراردادی میان شاه ارمنستان و کلدانی ها منعقد ساخت.

به موجب این قرارداد پادشاه ارمنستان قبول کرد که زمین زراعی کافی در اختیار کلدانی ها قرار دهد و در مقابل کلدانی ها نیز پذیرفتند تا اجازه دهند که دام های مردم ارمنستان در چراگاه های آنان به چریدن بپردازند و دیگر به دزدی و غارتگری اقدام نکنند.

 

  • نبرد بابل

بابل در آن روزگار با مردمی که بیشتر به تجارت مشغول بودند؛ در شمار ثروتمندترین و معروف ترین شهرهای دنیای باستان بود، با دژهای بلندش در کنار رود فرات و خدایان خاصش شناخته می شد.

مردم بابل، همچنین اعتقاد فراوانی به سحر و جادو داشتند و کاهنان معابد را دارای این قدرت می دانستند و بت پرست بودند.

درباره علت یا علل حمله کوروش به بابل گفته های گوناگونی وجود دارد. برخی گفته اند در این شهر یهودیانی زندگی می کردند.

چون اکثر شهر را بت پرستان تشکیل می دادند و یهودیان در اقلیت بودند؛ مورد ظلم و ستم واقع می شدند و حاکمان بابل و مردمش در مورد آنها با تبعیض برخورد می کردند.

احتمالا یهودیان از سمت مناطق سواحل مدیترانه و فلسطین به بابل هجرت کرده بودند و دلیل هجرتشان رونق فراوان تجارت در بابل بوده است. یهودیان هم که در رمینه تجارت ید طولایی دارند به این شهر کوچ کرده اند.

در آنجا به قطع یقین دو دلیل عمده دینی، اقتصادی، پیرامون این نوع برخورد با آنها به ذهن می رسد؛ اول آن که ممکن است تبحر و زیرکی آنها در کار تجارت موجب هراس تاجران این شهر شده باشد.

و دوم اینکه شاید کاهنان این شهر به دلیل وجود معابدی که در آنها بت ها نگهداری می شد و اعتقاد عوام جامعه بر قدرت جادوگری آنها نزد حکام و مردم بابل دارای ارج و قرب بودند.

آنها ممکن است وجود دین یهودیت را؛ که در آن زمان آخرین دین بزرگ الهی بود، تهدیدی برای خود و موقعیتشان می دیدند. در واقع ترس آنها از گرویدن مردم به دین یهودیت بوده است.

لذا در میان مردم و صاحب منصبان و حاکم بابل علیه آنها اقدام کرده و دیگران را نیز به این کار فرا می خوانده اند.

یهودیان که دیگر عرصه بر آنها تنگ شده بود و خبر به قدرت رسیدن پادشاهی عدالت گستر را در ایران شنیده بودند گروهی برای دادخواهی نزد کوروش می فرستند و وی را متقاعد می کنند که به بابل حمله کند.
بعضی بر این باورند که حمله کوروش به بابل به درخواست گبربایس بوده است.

گبربایس که از درباریان بود برای تظلم خواهی نزد کوروش آمده و ماجرای کشته شدن پسرش را بدست حاکم بابل به پادشاه بزرگ ایرانیان گفته و از وی یاری می طلبد.

گبربایس، که صاحب دژی بوده است. دژ خویش را که از آب و غذا انباشته بود در اختیار کوروش و سپاهیانش قرار می دهد. ممکن است این دلایل با هم انگیزه حمله به بابل شده باشد.

کوروش با وجود گروه ناراضی که در درون شهر از وی حمایت می کردند با سپاهش به راحتی توانست بابل را تسخیر کند.

این پیروزی نتایج گرانبهایی به همراه داشت؛ بزرگترین و مهمترین شهر منطقه در اختیار ایرانیان قرار گرفت و دیگر اینکه این پیروزی سبب شد تا کوروش بیانیه معروف حقوق بشر خود را، که نخستین بیانیه حقوق بشر است بر استوانه ایی از خاک رس منتشر کرد.

این استوانه حاوی مطالب مهمی از جمله : عدالت خواهی، نوع دوستی، پرهیز از آزار دیگران، آزادی در انتخاب محل زندگی و دین و … می باشد. 

این بیانیه گویای فرهنگ درخشان ایرانیان در 2600 سال پیش است. درست است که کوروش به عنوان نخبه ایی فرهنگی و ستاره درخشان این آسمان شناخته می شود ولیکن وی به تنهایی نمی توانسته به این حد از فهم و شناخت رسیده باشد.

چرا که هر کردار و گفتار و پندار هر فردی اگرچه به تنهایی بررسی می شود ولیکن هر فرد محصول فرهنگ و بینش یا بینش های موجود در جامعه خویش نیز هست.

به همین سبب است که تاریخ نگاران نوشته اند وقتی ایرانیان وارد بابل شدند و برده داری را دیدند متعجب شدند و این نمونه ها از آن اعتلای فرهنگی ایرانیان حکایت می کند.

شاید بتوان گفت که اگر نقطه اوج تمدن یونانی توجه زیاد آنها به فلسفه و دانش بوده است و یا مثلا مصریان در معماری و جراحی هایی که انجام می دادند؛ نقطه اوج تمدن ایرانیان فرهنگ فوق العاده و عدالت خواهی و دادگستری بوده و به یاری حق خواهد شد.

در قرون معاصر و پس از سپری شدن دوران هایی مانند استعمار، جنگ های جهانی اول و دوم، دوران جنگ سرد، دوره جنگ رسانه ها و … به نظر می رسد فاتح بعدی جهان، فاتح دل و عقل هاست و این فتح به جز با فرهنگ میسر نمی شود.

سلاح ابر قدرت آینده جهان، فرهنگ خواهد بود و کشورمان ایران و تاریخ پر فراز و نشیب این مرز و بوم بیش از 26 قرن است که این سلاح را در خود نهفته و می پروراند.

سلاحی که این بار به جای مرگ و زخم و درد و غم و اندوه و از دست دادن؛ به دست آوردن، یکتا پرستی، عدالت گستری، مهر ورزی، زیبا دیدن، زیبا فکر کردن، زیبا زیستن و زیبا مردن و … را می گستراند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان