شیوه جدید سنجش و پذیرش دانشجو در سال 93-94

مجموعه : اخبار
شیوه جدید سنجش و پذیرش دانشجو در سال 93-94
نازوب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در ادامه بررسی طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در ماده 10 مصوب کردند این قانون از سال تحصیلی 1393- 1394 در صورت اجرایی شدن تبصره پنج ماده چهار این قانون لازم‌الاجرا است.

در تبصره 5 ماده چهار این قانون آمده است؛ در سال اول اجرای این قانون تاثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند، حداقل 25 درصد است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 11 که مقرر می کرد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/8/1386 لغو خواهد شد، به اصل و حذف این ماده رای ندادند و مقرر شد به همراه یک ماده مراعا مانده از این طرح، این ماده نیز در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

در جلسه امروز بررسی مواد این طرح به پایان رسید و مقرر شد مواد مراعا مانده در جلسه دیگری بررسی شود.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان