وقتی محسن یگانه از خودش عکس یادگاری میگیرد!

وقتی محسن یگانه از خودش عکس یادگاری میگیرد!
به گزارش ناز وب، جمعی از خوانندگان مطرح پاپ به دیدار جانبازان رفته بودند که در بین آنها محسن یگانه نیز حضور داشت. محسن یگانه خودش نیز فرزند شهید است.
 
 

وقتی محسن یگانه از خودش عکس یادگاری میگیرد!

وقتی محسن یگانه از خودش عکس یادگاری میگیرد!

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان