ریزش وحشتناک هراز کوه و جان باختن مسافران (عکس)

مجموعه : اخبار حوادث
ریزش وحشتناک هراز کوه و جان باختن مسافران (عکس)

نازوب: به دلیل ریزش کوه در حد فاصل تونل های ۸ و ۹ در حوزه وانا، تکاور و منزلیه تا اطلاع ثانوی جاده چالوس بسته است.

تا کنون جان و با خبرهای به دست آمده یک نفر از مسافران جان باخته و آمار جدیدتری در دست نیست.

 

ریزش وحشتناک هراز کوه و جان باختن مسافران (عکس)

ریزش وحشتناک هراز کوه و جان باختن مسافران (عکس)

ریزش وحشتناک هراز کوه و جان باختن مسافران (عکس)

ریزش وحشتناک هراز کوه و جان باختن مسافران (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان