طالع بینی کامل متولدین در فصل بهار

طالع بینی کامل متولدین در فصل بهار

جامع ترین طالع بینی متولدین در فصل بهار

متولدین فروردین
ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ فروردين‌ ماه‌:
ماجراجو ، پرجنب‌ و جوش‌ ، پيشگام‌ و متهور ، پر شور و شوق‌ ، اطمينان‌ بخش ، ‌پويا ، حاضرجواب ‌

جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ فروردين‌ ماه ‌:
خودخواه‌ و جوشي‌ ، عصبي‌ ، شتاب‌ زده ‌، تابع‌ اميال‌ آني‌ ،  كم‌ صبر و طاقت ، ‌بي‌احتياط، بي‌باك‌ و نترس

 

شخصیت کلی متولدین فروردین :
ماه‌ فروردين‌ كه‌ اولين‌ ماه‌ از شروع‌ سال‌ محسوب‌ ميشود در حقيقت‌ زمان‌ پيدايش ‌هر شروع‌ تازه‌ است‌.

 

قوچ‌ جوان ‌، ماجراجو ، بلند پرواز ، تابع‌ اميال‌ آني‌، پرحرارت‌ و سرشار از انرژيست‌ و هم‌ از نظر فكري‌ و هم‌ از نظر عملي پيشگام‌ است‌ و نقطه‌ نظراتي‌ عاقلانه‌ دارد و شخصي‌ خردمند محسوب‌ ميشود .

 

متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ از هرگونه‌ مجادله‌اي‌ استقبال‌ ميكنند و تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ تغيير عقيده‌ نميدهند و تا به ‌اهدافشان‌ نرسند، دست‌ از تلاش‌ و كوشش‌ بر نميدارند.
متأسفانه‌ اگر به‌ نتيجه ‌مطلوب‌ و دلخواهشان‌ نرسند خيلي‌ سريع‌ كاسه‌ صبرشان‌ لبريز ميشود.

 

متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ ذاتاً افرادي‌ بي‌باك‌ و پر دل‌ و جرأت‌ زاده‌ شده ‌اند و به‌ افرادي‌ كه ‌مطيع‌ آنها هستند علاقه زيادي‌ دارند و به‌ منظور رسيدن‌ به‌ اهداف‌ و مقاصدشان‌ از آنها نهايت‌ استفاده‌ را ميبرند .

 

از آنجايي‌ كه‌ آنها به‌ سرعت‌ در عمل‌ و در احساسات‌ از حد اعتدال‌ خارج‌ میشوند، ممكن‌ است‌ براي‌ افراد تابع‌ و نيز خودشان، توليد دردسر و مشكل ‌نمايند .
آنها از انجام‌ كارهايي‌ كه‌ دليل‌ موجهي‌ براي‌ آن‌ نميابند و يا با آن‌ مخالفند، شديداً سرباز ميزنند و هرگز تسليم‌ نميشوند .

 

به‌ گونه‌اي‌ مثبت‌ و گاهي‌ منفي،‌ نگران ‌خود هستند و در ارتباط با پيشبرد كارها و موفقيت‌ هايشان‌ تا سر حد جنون‌ و آزمندي‌، متكي‌ به‌ خود و تا حدي‌ خودمحور محسوب‌ ميشوند .
انرژي‌ سرشار آنها باعث‌ ميشود كه‌ پرخاشگر، بي‌پروا ، جسور ، ستيزه‌ جو ، خستگي‌ناپذير ، جنجالي ‌، اهل‌ جر و بحث ‌، سرسخت‌ ، عصبي‌ ، جوشي‌ ، زودرنج‌ و كينه‌ توز باشند، به‌ خصوص ‌اگر احساس‌ كنند كه‌ به‌ شخصيت‌ آنها توهين‌ و بي ‌احترامي‌ شده‌ است‌ .

 

شعارشان‌ در زندگي‌ « دست‌ به‌ كار شو و پيش‌ برو » است‌.

 

آنها براي‌ نشان‌ دادن ‌خودشان‌ آزادي‌ عمل‌ ميخواهند و بي ‌اختيار ميشوند و ميخواهند در هر جمعي، ‌افكار و توجهات‌ ديگران‌ را به‌ خود جلب‌ كنند به‌ همين‌ دليل‌ گاهي‌ اوقات‌ ناخواسته ‌ارتباط گيري‌ ديگران‌ را با خودشان‌ كاري‌ دشوار ميسازند .

متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ در روابطشان‌ با ديگران‌ بي‌رو دربايستي ‌، رك ‌، بي‌پرده ‌، مستقيم‌ و واقع‌ بين‌ هستند و دوستاني‌ مطمئن ‌، سخاوتمند ، بلندنظر ، بزرگوار ، باگذشت‌ و دست ‌و دلباز به‌ شمار میروند.

آنها در عشق‌، عاطفي‌ و در عين‌ حال،‌ مشكل‌ پسند و وسواسي ‌محسوب‌ ميشوند ؛ اگرچه‌ در نحوه‌ ارتباط گيريشان‌ با ديگران‌ يك‌ جنبه‌ منفي‌ دارند.

 

آنها به‌ راحتي‌ و به‌ سرعت‌ از كم‌ تحركي‌ و ميانه‌ روي‌ دوستان‌ خود به‌ خشم‌ مي‌آيند، ولي‌ خودشان‌ اصلاً حساسيت‌ ديگران‌ را در نظر نميگيرند.
حتي‌ امكان‌ دارد كه‌ به بيراهه‌ بروند و دست‌ به‌ ازدواجي‌ نسنجيده‌ و زود هنگام‌ بزنند كه‌ احتمالاً عواقب‌ و پيامدهايي‌ بد به‌ بار مي‌آورد.

 

بهتر است‌ آنها به‌ روحيه‌ و شخصيت‌ خلاقشان،‌ آگاهي‌ كامل‌ داشته‌ باشند و آن‌ را دست‌ كم ‌نگيرند چون‌ با توجه‌ به‌ آن،‌ نه‌ تنها بيشتر ميتوانند از زندگي‌ شان‌ لذت‌ ببرند، بلكه ‌ديگر هرگز توسط ديگران‌ تحت‌ فشار قرار نمیگيرند و هميشه‌ در دل‌ افراد جايي ‌دارند .

 

متأسفانه‌ آنها در هيچ‌ زمينه‌اي‌ سعي‌ نميكنند كه‌ اعتدال‌ را رعايت‌ كنند يعني‌ يا خودشان‌ از ديگران‌ كناره ‌گيري‌ ميكنند و يا توسط ديگران‌ كنار زده‌ ميشوند .
آنها خواهان‌ اختيار كامل‌ هستند كه‌ اين‌ حالت،‌ گاهي‌ اوقات‌ براي‌ ديگران‌ ناخوشايند و قابل‌ اعتراض‌ است‌ پس‌ بهتر است‌ كه‌ احساسات‌ و عواطف‌ فرو خورده‌شان‌ را به‌ جريان‌ بيندازند و آن‌ را فراموش‌ كنند .

 

لازم‌ است‌ كه‌ در امر پول‌ خرج‌ كردن‌ نيز اعتدال‌ را رعايت‌ نمايند، از عواطف‌ و احساسات‌ منفي‌ مثل‌ رنجش‌ خاطر، عصبانيت‌، بيزاري‌، حسرت‌ خوردن‌ و ترحم‌ جويي‌ اجتناب‌ ورزند و فقط آنچه‌ كه‌ براي‌ سرشت‌ و طبيعت‌شان‌ لازم‌ و ضروري‌ است‌ يعني‌ صداقت‌ و صراحت‌ را در نظر داشته‌ باشند.

 

متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ از نظر ذهني‌، واقع‌ نگر و به‌ شدت‌ طرفدار تلاش‌هاي‌ بي‌حاصل‌ و عبث‌ هستند.
با اين‌ كه‌ حاضر جواب‌ و تيز هستند ولي‌ در عين‌ حال‌ گاهي ‌اوقات‌ بيش‌ از حد نترس‌، خوش‌ بين‌، فاقد دقت‌ لازم‌ و توانايي‌ براي‌ ارزشيابي‌ و سنجش‌ مشكلاتي‌ در زمينه‌ كار و وظيفه‌ ميشوند .

 

آنها بايد خويشتن‌ داري‌ و خودداري‌ را تمرين‌ كنند تا بتوانند ويژگي‌ها و گرايشات‌ شخصيت‌شان‌ را نسبت‌ به ‌تفوق‌ و برتري‌ در جامعه‌اي‌ كه‌ در آن‌ زندگي‌ ميكنند، نظم‌ و ترتيب‌ دهند و از ضرر و زيان‌ جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آورند.

 

لازم‌ است‌ كه‌ آنها ابتدا در نظر بگيرند كه‌ به‌ خاطر چه‌ چيز و چه‌ كسي‌ در حال‌ مجادله هستند و اگر مسيرشان‌ در زندگي‌ مشخص‌ نباشد، از خودشان‌ سؤال‌ كنند و به‌ نداي ‌دروني‌ خويش‌ گوش‌ فرا دهند و مطمئناً پاسخ‌ صحيح‌ را دريافت‌ خواهند كرد .

 

اگر متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ هدف‌ مشخصي‌ نداشته‌ باشند و يا فاقد انگيزه‌ و دليل‌ خاصي‌ به‌ پيشروي‌ و مجادله‌ ادامه‌ دهند، بيشتر شبيه‌ گوسفند ميشوند تا قوچ‌ و اين‌ اصلاً باطبيعت‌ و سرشتشان‌ سازگاري‌ ندارد.
آنها بايد به‌ نحو مؤثري‌ استوار باشند و اصلاً ترس‌ به‌ دل‌ راه‌ ندهند، چون‌ قدرت،‌ هسته ‌اصلي‌ طبيعت‌ شان‌ است‌.

 

اگر آنها از درون،‌ ترس‌ و وحشتي‌ احساس‌ میكنند بايد در تاريخچه‌ شخصيت‌ خويش،‌ به‌ دنبال‌ يك‌ سابقه‌ از حوادث‌ منفي‌ بگردند، مثل‌ خشونت‌ و يا مورد بدرفتاري‌ قرار گرفتن‌ و يا شايد هم‌ در بچگي ‌توسط خانواده ‌شان‌ از چيزي‌ ترسانده‌ شده‌اند كه‌ درنتيجه‌ اكنون‌ قدرت‌ استقلال‌ و قوه ي ‌ابتكارشان‌ خنثي‌ شده‌ است‌.

 

اين‌ حالت،‌ باز دارنده‌ اشتياق‌ و ميل‌ طبيعي‌ آنها نسبت‌ به ‌پيشبرد زندگي‌شان‌ به‌ عنوان‌ يك‌ قهرمان‌ است‌ كه‌ ذاتاً به‌ آن‌ شكل‌ متولد شده‌اند.
اين‌ حالت‌ بر عكس‌ هم‌ ميتواند باشد، به‌ اين‌ شكل‌ كه‌ چنين‌ تأثيرات‌ منفي‌ و نامطلوبي‌ ممكن‌ است‌ قدرت‌ بيش‌ از حدي‌ به‌ آنها دهند كه‌ اين‌ با نيازها و حساسيت‌هاي‌ ذاتي‌ شان‌ در تضاد است‌.

 

اگرچه‌ قوچ‌ علامت‌ برج‌ حمل‌ است‌ ولي‌ همچنان‌ يك‌ بره‌ ي كوچك‌ و معصوم‌ در وجودشان‌ هست‌ كه‌ گاهي‌ اوقات‌ بدون‌ هيچگونه‌ مقاومتي‌ در برابر خواسته‌ها و نيازهاي‌ يك‌ موقعيت‌ اجتماعي‌ و با كمي‌ نشان‌ دادن‌ ملايمت‌ و بدون‌ درگيري، ‌ميتوانند به‌ اهداف‌ خود رسيده‌ و موفق‌ شوند.

 

آنها بايد تفاوت‌ بين‌ آنچه را‌ كه‌ ميتوانند باعث‌ تغييرشان‌ شوند و آنچه‌ كه‌ نميتوانند، در نظر بگيرند و از استعداد سرشار خود در اين‌ زمينه‌ بي‌بهره‌ نمانند .
البته‌ اين‌ مستلزم‌ صبر و شكيبايي‌ است‌ كه‌ در اين‌ صورت ‌قطعاً به‌ كمك‌ نرمي‌ و ملايمت‌ ذاتي‌ و احساسات‌ سرشارشان‌ ميتوانند به‌ بزرگترين ‌موفقيت‌ها نائل‌ شوند.

 

مشاغل مناسب فروردین ماه :
آنها در مقام يك ورزشكار ، كوهنورد ، پزشك ‌، كاشف‌ نظريات‌ جديد و كشف‌ سرزمين‌هاي‌ ناشناخته‌ و نامكشوف ‌، فضانورد ، سرباز ، دريانورد و خلبان‌ موفق‌ خواهند بود اگرچه‌ در سياست‌ و صنعت‌ نيز ميتوانند حالت ‌مرئوس‌ و فرمانبردار را ايفاء كنند.

 

بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ :
نخستين‌ برج‌ منطقه‌ البروج‌ يعني‌ صورت‌ فلكي‌ حمل،‌ بر روي‌ سر و مغز حكومت ‌ميكند و گفته‌ مي‌شود كه‌ آنها مستعد ابتلا به‌ انواع‌ سردرد به‌ خصوص‌ ميگرن‌، آفتاب‌زدگي‌، دردهاي‌ عصبي‌ و افسردگي‌ هستند.

 

سوء هاضمه‌ و اختلالات‌ گوارشي‌ و عصبي ‌نيز آنها را تهديد ميکند و شتاب‌ زدگي‌ و بي ‌احتياطي‌ و كم‌ صبر و طاقتي‌ آنها در مشغله‌هاي‌ كاري‌ كه‌ در مقياس‌ وسيع،‌ جسم‌ آنها را درگير ميكند باعث‌ ميشود كه‌ در خطر مواجهه‌ با انواع‌ تصادفات‌، حوادث‌ و آسيب‌هاي‌ جسماني‌ باشند.

 

آنها شديداً اهل‌ افراط و تفريط هستند؛ چه‌ از نظر جسماني‌ و چه‌ از نظر ذهني و احساس‌ مي‌كنند كه‌ تجربه‌ كردن‌ آنها فوق‌ العاده‌ به‌ حالشان‌ مفيد است‌ ولي‌ اگر افراط گرايي‌ آنها آنقدر شديد شود كه‌ از حد و مرز پذيرش‌ اجتماعي‌ فراتر رود بايد منتظر تجربه‌ تنهايي‌ و بي ‌كسي‌ شوند .

 

علاقمنديهای متولد فروردین :
فعاليت‌ و حمله‌، اولين‌ نفر و پيشگام‌ بودن‌ در همه امور، تلاش‌ جدي‌ و رسيدن‌ به‌ قهرماني‌ و اهداف‌ دفاعي‌ .

 

بيزاريهای متولد فرردین :
انتظار كشيدن‌ و سرگرداني‌، پذيرفتن‌ شكست‌، تحمل‌ مخالفت‌ و تضاد و گوش‌ فرا دادن‌ به‌ پند و اندرز ديگران‌ .

 

مشكلات‌ احتمالي‌ و شيوه‌ صحيح‌ برخورد با مشکلات :
هر كسي‌ ويژگي‌ها و خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ دارد و زماني‌ كه‌ اين‌ خصلت‌ها سركوب‌ و يا فروخورده‌ شوند يا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتي‌ ميشوند .

 

توصيه‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اين‌ پيشنهادات‌ را به‌ كار ببنديد و از مواجهه‌ با نتايج‌ عالي‌ آن ‌شگفت‌ زده‌ شويد :
¤ مشكل‌ : پروژه‌هايي‌ كه‌ بي‌نتيجه‌ و بي‌ حاصل‌ ميمانند و شراكت‌هايي‌ مملو از درگيري‌، اصطكاك‌، مشاجره‌ و بگومگو
راه‌ حل ‌: خودتان‌ را به‌ عنوان‌ شخصي‌ صاحب‌ رأي‌ و عقيده‌ در نظر بگيريد، سپس ‌روي‌ ترغيب‌ و تشويق‌ ديگران‌ كار كنيد، تا موفق‌ شويد .
حتي‌ الامكان‌ سعي‌ نماييد تا توانايي‌ و قدرت‌ « گوش‌ دادن ‌» و « حرف‌ نزدن ‌» را در خود گسترش‌ دهيد.

 

¤ مشكل ‌: فقدان‌ انسجام‌ حقيقي‌ و شناسايي‌ مسير صحيح‌ و مناسب‌. تظاهر به‌ مصمم‌ بودن‌ و عدم‌ موفقيت‌ در انتظار.

 

راه‌ حل ‌: آنچه‌ ماحصل‌ عملكرد شماست‌، تنها انعكاس‌ و بازتابي‌ از قلب ‌شماست‌، بهتر است‌ بيشتر بررسي‌ نماييد و برخي‌ از مشكلات‌ شخصي‌ تان‌ را كه‌ پنهان‌ ساخته‌ايد، تجزيه‌ كرده‌ و آنها را رفع‌ نماييد.

 

¤ مشكل‌ : ديگران‌ تنهايتان‌ ميگذارند و در جمع‌ آنها جايي‌ نداريد چون‌ آنها نميتوانند توجه‌ شما را به‌ خودشان‌ جلب‌ كنند و به‌ هيچ‌ طريق‌ قادر نيستند ابراز احساسات‌ كنند.

 

راه‌ حل ‌: حقيقتاً لازم‌ است‌ كه‌ مفيد فايده‌ باشيد در غير اين‌ صورت‌ هيچ‌ كس ‌پذيراي‌ شما نخواهد بود ؛ بهتر است‌ شيوه‌ رفتاريتان‌ را مرور نماييد و خودتان‌ را جاي‌ ديگران‌ بگذاريد.

 

¤ مشكل‌ : بيشتر اوقات‌ اشتباه‌ ميكنيد و مچتان‌ باز میشود، ديگران‌ را به‌ مجادله‌ دعوت‌ ميكنيد و رفتار و برخوردي‌ خشن‌ در پيش‌ ميگيريد، نتيجتاً سرخورده‌ و كنف‌ ميشويد و به‌ غرورتان‌ لطمه‌ وارد ميشود.

 

راه‌ حل ‌: لازم‌ است‌ كه‌ هنر تفكر و تعمق‌ را قبل‌ از انجام‌ هر كاري‌ فرا بگيريد يعني ‌ابتدا خوب‌ بينديشيد كه‌ دلتان‌ ميخواهد چه‌ اتفاقي‌ بيفتد، سپس‌ دست‌ به‌ كار شده‌ و اقدام‌ كنيد.

 

خصوصيات‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌

متولدین اردیبهشت
ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ :
صبور، باپشتكار ، قابل‌ اعتماد ، مهربان‌، دلسوز و بامحبت ، ‌بااستقامت ‌، مصمم‌ و قاطع ، ‌آرام ‌، خونسرد و اطمينان‌ بخش‌

 

جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ :
حسود ، انحصارطلب‌ ، غضب‌ آلود ، انعطاف ‌ناپذير ، يكدنده ، ‌لذت‌ جو ، خودخواه‌ ، آزمند

 

شخصیت کلی متولدین اردیبهشت :
متولدين‌ ارديبهشت‌ باصلابت‌، اهل‌ عمل‌، بااراده‌ و قاطع‌ هستند و درحقيقت‌ از چنان‌ قدرت‌ اراده بالايي‌ برخوردارند كه‌ نميشود آنها را برخلاف‌ ميلشان‌ وادار به ‌انجام‌ كاري‌ كرد .
آنها با طيب‌ خاطر و مشتاقانه‌، صادقانه‌ و وفادارانه‌ از شخصي‌ كه‌ به ‌او اطمينان‌ و اعتماد دارند، پيروي‌ مي‌نمايند.

 

آنها افرادي‌ ثابت‌ قدم‌، متعادل‌، شهرونداني‌ مقرراتي‌ و طرفدار آرامش‌ هستند و براي‌ ماديات‌ اهميت‌ خاصي‌ قائلند و هرگز در رابطه‌ با استفاده‌ از قدرتشان‌ براي‌ كسب‌ آرامش‌ به‌ شك‌ و ترديد نمي ‌افتند.

 

آنها از نظر روحي‌ و رواني‌ خيلي‌ تيزهوش‌، واقع‌ بين‌ و معقول‌ هستند، ولي‌ درعين‌حال‌ باعقيده ‌اي‌ راسخ‌ بر نقطه‌ نظرات‌ و عقايد خود اصرار مي‌ورزند و هميشه‌ تابع ‌الگوها و قالب‌هاي‌ پذيرفته‌ شده‌ و معتبر تجربي‌ هستند.

 

شخصيت‌ آنها قابل‌ اعتماد، تغييرناپذير، دورانديش‌، مقتصد، حساب‌ شده‌، دقيق‌ و جدي‌ است و در مواجهه‌ با مشكلات،‌ افرادي‌ تزلزل ‌ناپذير هستند.
عادات‌ بد و عيوب‌ آنها در حقيقت‌ از پاكدامني‌ و خوبي‌هايشان‌ سرچشمه‌ ميگيرند و تحت‌ شرايطي خاص‌ به‌ اوج‌ خود ميرسند .

 

تحت‌ اين‌ شرايط نادر و استثنايي‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ ميتوانند با يكدندگي ‌عجيبي‌ و به‌ طرز زجرآور و آزار دهنده‌اي‌ حق‌ به‌ جانب‌ شوند و بدون‌ استفاده‌ از قدرت‌ خلاقيتشان‌ تبديل‌ به‌ اشخاصي‌ خشك‌، سخت‌ گير، جدي‌، مقرراتي‌، اهل‌ جرو بحث‌، خسته‌ كننده‌ و بهانه‌گير شده‌ و به‌ يك‌ زندگي‌ يكنواخت‌ و خودبينانه‌ ادامه‌دهند.

 

اگر به‌ آنها كوچكترين‌ توهين‌ و يا بي‌احترامي‌ شود آن‌ را مدت‌ها در فكرشان ‌سبك‌ و سنگين‌ ميكنند و مرتب‌ به‌ آن‌ شاخ‌ و برگ‌ داده‌ و درنهايت‌ به‌ شدت‌ آزرده‌ خاطر و خشمگين‌ مي‌شوند.

 

متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ خواه‌ شخصيتي‌ مثبت‌ داشته ‌باشند و خواه‌ منفي‌، همواره‌ به‌ شخصي‌ نيازمندند كه‌ به‌ آنها آفرين‌ و مرحبا بگويد و عزت‌ نفس‌ و غرورشان‌ را تقويت‌ كند اگرچه‌ اكثر متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ تا به‌ اين ‌اندازه‌ افراطي‌ نيستند.

 

آنها دوستاني‌ وفادار، صادق‌، دست‌ و دلباز، بزرگوار، بلندنظر و شديداً عاطفي‌هستند، عمدتاً با اشخاصي‌ كه‌ در حد شأن‌ اجتماعي‌ آنها هستند، دوست ‌ميشوند.
درحقيقت‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ براي‌ دوستي‌ ارزشي‌ خاص‌ قائلند و به ‌دوستانشان‌ بي‌نهايت‌ وفادار ميمانند.

 

در مجموع‌ آنها رئوف‌، دلرحم‌، آرامش‌ بخش‌، دلنشين‌، باملاحظه‌، خونسرد، خوش‌ قلب‌، متواضع‌، محجوب‌، كم‌ توقع‌، با حيا و فروتن‌ هستند و خيلي‌ دير عصباني‌ ميشوند و از دعوا و ناراحت‌ كردن‌ ديگران‌ به ‌شدت‌ اجتناب‌ ورزيده‌ و از آن‌ بيزارند.

 

اگرچه‌ اگر تحريك‌ شده‌ و كاسه‌ صبرشان‌ لبريز شود، بي‌نهايت‌ خشن‌ و تندخو ميشوند، گويي‌ در آن‌ حالت‌ تمام‌ خويشتنداري ‌خويش‌ را از دست‌ مي‌دهند.
همچنين‌ زمان‌ شوخ‌ طبعي‌ و بذله‌گويي‌ آنها غيرقابل ‌پيش‌ بيني‌ است‌ و اصلاً نميتوان‌ حدس‌ زد كه‌ آنها چه‌ زماني‌ به‌ تفريح‌ و سرگرمي‌ نياز دارند.

 

اگرچه‌ امكان‌ دارد كه‌ ظاهر فيزيكي‌شان‌ اين‌ را نشان‌ ندهد ولي‌ درحقيقت‌ آنها هنردوست‌، باسليقه‌ و هنرشناس‌ هستند و حقيقتاً از هنر و هنرمند لذت‌ ميبرند، چون ‌خودشان‌ در اين‌ زمينه‌ از استعداد سرشاري‌ برخوردارند و از هرچيز ناشايست‌ و زشت،‌ دوري‌ ميگزينند.

 

گاهي‌ اوقات‌ به‌ چيزهاي‌ بديع‌ علاقه‌مند ميشوند و عاشق ‌آرامش‌، راحتي‌، تجمل‌، غذاها و نوشيدني‌هاي‌ دلچسب‌ و لذيذ هستند و سعي‌ دارند كه‌ با ذوق‌ و سليقه‌ خاصي،‌ همه‌ چيز را گلچين‌ كنند ولي‌ متأسفانه‌ گاهي‌ اوقات‌ وسوسه ‌شده‌ و به‌ افراط كاري‌ كشيده‌ ميشوند كه‌ منجر به‌ آزمندي‌ شديدي‌ ميشود.

 

متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ در محل‌ كارشان‌ اشخاصي‌ كوشا، جدي‌، سخت‌ كوش‌ و خبره ‌هستند و از اينكه‌ احتمالاً دستهايشان‌ در حين‌ كار كثيف‌ شود، اصلاً وحشتي‌ ندارند.
آنها در حين‌ كار افرادي‌ قابل‌ اعتماد، واقع‌ بين‌، هوشمند، منظم‌ و بلندپرواز هستند و به‌ راحتي‌ از مافوقان‌ و رؤساي‌ خود اطاعت‌ مي‌كنند.

 

آنها اشخاصي‌ احساساتي‌ و كمي‌ هم‌ خجالتي‌ و كمرو هستند و هيچ‌ غل‌ و غشي‌ در اين‌ زمينه‌ ندارند.
همسراني‌ خانه‌ دوست‌، صادق‌، باوفا، ثابت‌ قدم‌، باملاحظه‌، دقيق‌ و والدين‌ مهربان‌ و دلسوزي‌ به‌ شمار ميروند و از همسر و فرزندانشان‌ توقع‌ زيادي ‌ندارند.

 

البته‌ گهگاهي‌ بيش‌ از حد حسود و انحصارگر مي‌شوند ولي‌ هميشه‌ به‌ موقع‌ به‌ دعوا خاتمه‌ داده‌ و با يك‌ شوخي‌ بجا، كينه‌ و كدورت‌ را از دل‌ همسر و فرزندانشان‌ درمي‌آورند.
اگر همسرشان‌ به‌ احساسات‌ پرشور آنها بها ندهد و آنها را برنجاند، آنها كينه‌ سختي‌ به‌ دل‌ مي‌گيرند، اگرچه‌ اگر حريف‌ در اين‌ طور مواقع‌ و در نيمه‌هاي‌ راه‌ حتي ‌كوچك‌ترين‌ تلاشي‌ بكند تا رنجش‌ و دلخوري‌ را از دلشان‌ بيرون‌ آورد، آنها بخشنده ‌و بلندهمت‌ مي‌شوند.

 

هيچ‌ برج‌ ديگري‌ در منطقه‌ البروج‌ نزديك‌تر از ثور به‌ زمين‌ نيست‌ و هدف‌ و غايت ‌اصلي‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ در زندگي،‌ در درجه‌ اول‌ حفظ و دفاع‌ از ثبات‌ و سلامتي ‌جسمانيست‌.
حس‌ روحي‌ و رواني‌ ذاتي‌ و دروني‌ شما براي‌ هماهنگي‌، سازگاري‌ و مثمرثمر بودن‌ بادوام‌ است‌ و هنگاميكه‌ به‌ طور كامل‌ اين‌ را درك‌ كنيد و همواره‌ اين‌ را مدنظر داشته‌ باشيد، ديگر نيازي‌ به‌ دلبستگي‌ كوركورانه‌ به‌ مال‌ دنيا و راحتي‌هاي ‌ظاهري‌ نخواهيد داشت‌.

 

اگر دريابيد كه‌ اين‌ آرامش‌ دروني‌ و ذاتي‌ شما، تمام‌ موارد مثبت‌ ذكر شده‌ را باعث‌ ميشود، به‌ طور حتم‌ غافلگير خواهيد شد و ديگر در زندگي‌ هيچ‌ كم‌ و كسري‌ نخواهيد داشت‌.
درنهايت‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ نيازمند كشف ‌حقيقي‌ترين‌، عميق‌ترين‌، اصيل‌ترين‌ و خالص‌ترين‌ ارزش‌هاي‌ وجودي‌ خودشان‌ هستند.

 

زمانيكه‌ آنها واقعاً چيزهاي‌ ارزشمند را پيدا كنند، ديگر مجبور نخواهند بود پايبند چيزهاي‌ كم‌ ارزش‌ شوند.
بزرگترين‌ و مهم‌ترين‌ گواه‌ ارزش‌ براي‌ متولدين ‌ارديبهشت‌ ماه‌ زيبايي‌ است‌ كه‌ حقيقتاً آن‌ را با تمام‌ وجود حس‌ ميكنند.

 

مشاغل مناسب اردیبهشت ماه :
آنها در زندگي‌ روزمره‌شان ‌افرادي‌ مسؤوليت‌پذير و مطمئن‌ هستند و به‌ همين‌ دليل‌ نيز احتمال‌ تغيير و تحول‌ و اخراجشان‌ از محل‌ كار، خيلي‌ كم‌ است‌.

 

آنها در امر تجارت‌ و كسب‌ و كار، خلاق ‌هستند و حقيقتاً مزد پركاري‌ و خلاقيت‌شان‌ را دريافت‌ ميكنند و ميتوانند در بسياري‌ از حرفه‌هاي‌ متعدد و گوناگون‌ به‌ اوج‌ شكوفايي‌ خود برسند .

 

بانك‌ داري‌، رشته‌ معماري‌، ساختمان‌ سازي‌ و تقريباً هرنوعي‌ از كارهاي‌ اداري‌ و دفتري‌، كشاورزي‌، دامداري‌، پزشكي‌، شيمي‌، صنعت‌، بيمه‌، آموزش‌ و پرورش‌، مديريت‌، نقشه‌ برداري‌، سركارگر و سخنگو و گاهي‌ نيز به‌ طرز شگفت‌ آوري‌ در زمينه‌ موسيقي‌ و مجسمه‌ سازي‌ مهارت‌ خاصي‌ از خود نشان‌ مي‌دهند.

 

همچنين‌ يك‌ امانت‌دار، قيم‌ و نگهبان‌ مطلوبي‌ ميتوانند باشند و به‌ عنوان‌ يك‌ سرآشپز به‌ راحتي‌ ممكن ‌است‌ شهرت‌ كسب‌ كنند.

 

تعدادي‌ از متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ در رشته‌ آواز خواني،‌ آن‌چنان‌ ذوق‌ و قريحه‌اي‌ دارند كه‌ مي‌توانند مشهور شوند و كاملاً در هر رشته‌اي‌ از موسيقي‌ مي‌توانند دست‌ همه‌ را از پشت‌ بسته‌ و گوي‌ سبقت‌ را بربايند.

 

بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ :
صورت‌ فلكي‌ ثور بر گلو و گردن‌ حكم‌ میراند، در نتيجه‌ تابعان‌ آن‌ بايد نسبت‌ به‌ انواع ‌عفونت‌هاي‌ گلو، گواتر و مشكلات‌ تنفسي‌ مثل‌ آسم‌، هوشيار و آگاه‌ باشند.

 

گفته ‌ميشود كه‌ آنها در خطر ابتلا به‌ انواع‌ بيماري‌هاي‌ اندام‌هاي‌ تناسلي‌، كبد، كليه‌، آبسه‌ و رماتيسم‌ هستند و از آنجايي‌ كه‌ مستعد كم‌ تحركي‌ جسماني‌ هستند، خيلي‌ زود افزايش‌ وزن‌ پيدا ميكنند.

 

علاقمندي‌های متولد اردیبهشت :
ثبات‌، جلب‌ توجه‌، چيزهاي‌ طبيعي‌، زمان‌ كافي‌ براي‌ به‌ فكر فرورفتن‌ و بررسي‌، آرامش‌ خيال‌، تفريح‌ و خوشي‌

 

بيزاري‌های متولد اردیبهشت :
بي‌نظمي‌، ناآرامي‌، تحت‌ فشار قرار گرفتن‌، وادار به‌ انجام‌ كار دشوار شدن‌، چيزهاي‌ مصنوعي‌ يا « ساخت‌ دست‌ بشر »، عجله‌ كاري‌ و كارهاي‌ هول‌ هولكي‌، در خانه‌ ماندن‌

 

مشكلات‌ احتمالي‌ و شيوه‌ صحيح‌ برخورد با مشکلات :
هر كسي‌ ويژگي‌ها و خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ دارد و زماني‌ كه‌ اين‌ خصلت‌ها سركوب‌ و يا فروخورده‌ شوند يا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتي‌ ميشوند .

توصيه‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اين‌ پيشنهادات‌ را به‌ كار ببنديد و از مواجهه‌ با نتايج‌ عالي‌ آن ‌شگفت‌ زده‌ شويد :
¤ مشكل ‌: از آنجاييكه‌ بيش‌ از حد احساساتي‌ هستيد، بيشتر اوقات‌ تصور ميكنيد كه‌ از احساسات‌ پاك‌ شما سو ء استفاده‌ ميشود و درحقيقت‌ سرتان‌ را شيره‌ ميمالند كه‌ همين‌ باعث‌ شده‌ كه‌ از مرحله‌ پرت‌ شده‌ و يك‌ شخص‌ ساده‌ به‌ نظر بياييد.

 

راه‌ حل‌: بهتر است‌ توجه‌ داشته‌ باشيد كه‌ جاذبه‌ و گيرايي‌هاي‌ شما و آهنرباي ‌وجودتان هم‌ تأثيرات‌ مثبت‌ و هم‌ تأثيرات‌ منفي‌ را به‌ خود جذب‌ ميكنند بنابراين ‌بايد خودتان‌ دوستانتان‌ را انتخاب‌ كنيد، نه‌ اينكه‌ اجازه‌ دهيد كه‌ انتخاب‌ شويد.

 

¤ مشكل ‌: احساس‌ ميكنيد كه‌ چيزهاي‌ جسماني،‌ جاذبه‌ و گيرايي‌ خود را از دست ‌داده‌اند و شما هرروز از دنياي‌ اطرافتان‌ بيشتر فاصله‌ ميگيريد و درحقيقت‌ در ميان ‌ديگر دلبستگي‌هاي‌ جسماني،‌ پول‌ و ماديات‌ اهميت‌ خود را از دست‌ داده‌اند.

 

راه‌ حل ‌: شما درحال‌ كشف‌ يك‌ هماهنگي‌ و سازگاري‌ داخلي‌ در وجودتان‌ هستيد كه‌ سعي‌ دارد جاي‌ مسايل‌ جسماني‌ را با مسايل‌ روحي‌ و رواني‌ عوض‌ كند.
شما بايد بگذاريد اين‌ هماهنگي،‌ بدون‌ آنكه‌ آن‌ قسمت‌ از وجودتان را‌ كه‌ تأمين‌ كننده ي‌ معاش ‌خانواده‌تان‌ است از بين‌ برود، به‌ راحتي‌ گسترش‌ يابد.

 

¤ مشكل ‌: ترس‌ و هراس‌ بي‌دليل‌ از مشكلات‌، ضرر و حسادت‌ و بدگماني‌ راجع‌ به ‌اينكه‌ ديگران‌ عليه‌ شما توطئه‌ و دست‌ به‌ يكي‌ كرده‌اند.

 

راه‌ حل‌ : شما بطور ذاتي‌ نه‌ تنها قدرت‌ جذب‌ وفاداري‌ را داريد، بلكه‌ قدرت‌ عقل ‌و خرد شما آنقدر زياد است‌ كه‌ حقيقتاً میتوانيد به‌ آنچه‌ در اطرافتان‌ در جريانست‌، آگاهي‌ يابيد.
فقط بايد مراقب‌ باشيد تا اعتماد به‌ نفستان‌ را از دست‌ ندهيد و اگر احياناً چنين‌ اتفاقي‌ افتاد، بايد هرچه‌ زودتر آن‌ را بازسازي‌ نماييد.

 

¤ مشكل ‌: نسبت‌ به‌ زندگي‌ احساس‌ افسردگي‌ و دلتنگي‌ ميكنيد و به‌ نظرتان‌ اطرافيان ‌و نزديكانتان‌ مايه‌ تسلي‌ و دلداري‌ نيستند و از همه‌ چيز بيزار و ناراضي‌ هستيد.
گمان ‌ميكنيد زندگي‌ بي‌معناست‌ و به‌ همين‌ دليل‌ به‌ خوشي‌ها و تفريحات‌ جسماني‌ روي ‌آورده‌ و درحقيقت‌ به‌ آنها اعتياد پيدا كرده‌ايد.

 

راه‌ حل ‌: بهتر است‌ ارزش‌ مسايل‌ روحي‌ و رواني‌ و معنوي زندگي‌ را دوباره‌ بيابيد.
بايد كنترل‌ زندگي‌ را در دست‌ بگيريد و بدانيد كه‌ خوشي‌هاي‌ زودگذر زندگي‌ اصلاً مهم‌ نيستند، بلكه‌ معنويات‌ هستند كه‌ از اهميت‌ بسزايي‌ برخوردارند.

 

خصوصيات‌ متولدين‌ خرداد ماه

متولدین خرداد
ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ خرداد ماه ‌:
انعطاف ‌پذير ، همه‌ فن‌ حريف‌ ، خوش‌ مشرب ‌، خوش‌ صحبت‌ ، بذله‌گو ، شاداب‌ ، باطراوت ‌، پرتحرك ‌، سر زنده‌ و خلاق‌

 

جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ خرداد ماه‌ :
عصبي‌ و نگران‌ ، ظاهربين‌ ، بي‌ثابت‌ ، دمدمي مزاج ، ‌ناقلا ، كنجكاو  ، فضول

 

شخصیت کلی متولدین خرداد :
متولدين‌ خرداد  افرادي‌ دو شخصيتي‌، گريز پا، پيچيده‌ و شيفته‌ ي مخالفت‌ هستند و همين‌ خصوصيات‌ از يك‌ جنبه‌ باعث‌ حُسن‌ها و همه‌ فن‌ حريف‌ بودنشان‌ هست و از يك‌ جنبه‌ باعث‌ عيوب‌ و عادات‌ بد و بوالهوس‌ بودنشان‌ مي‌باشد.

 

اين‌ برج‌ در ارتباط با سياره ي‌ عطارد یعنی تير يعني‌ سياره‌ بچگي‌ و نوجواني‌ است‌ و تابعان‌ آن،‌ مستعد دارابودن‌ آداب‌ و رفتار مؤدبانه‌ و همچنين‌ اشتباهات‌ جوانان‌ هستند.

هنگامي‌ كه‌ جنبه‌ شخصيتي‌ مثبت‌شان‌ را به‌ نمايش‌ ميگذارند، خيلي‌ جذاب‌ ميشوند ولي امان‌ از وقتي‌ كه ‌جنبه‌ شخصيتي‌ منفي‌شان‌ را نشان‌ دهند ؛ از بد هم‌ بدتر ميشوند.

 

آنها درست‌ مثل ‌بچه‌ها سرزنده‌، پرشور و با نشاط هستند و درحقيقت‌ افسونگراني‌ به‌ شمار مي‌آيند كه ‌اگر شرايط به‌ نفع‌ آنها پيش‌ برود، بهترين‌ها هستند درغير اينصورت‌ افرادي ‌خودخواه‌، خودمحور، تخيلي‌، سرسخت‌، ناآرام‌ و بي‌قرار ميشوند.

 

آنها با يك‌ دنيا شور و شوق،‌ فعاليت‌هاي‌ جديد را آغاز ميكنند ولي‌ از آنجايي‌ كه‌ كمي‌ بي‌ دقت‌ و كم‌ تلاش‌ هستند و دائماً از شاخه‌اي‌ به‌ شاخه ديگر ميپرند و ميخواهند چيزهاي‌ جديد را تجربه‌ نمايند، درست‌ مثل‌ يك‌ پروانه‌ كه‌ از روي‌ گلي‌ به‌ روي‌ گل‌ ديگر در حال ‌رقص‌ و پرواز است‌، بي‌هدف‌ و بي ‌دليل‌ بدون‌ آنكه‌ يك‌ كار را به‌ پايان‌ برسانند، آن‌ را نيمه‌ كاره‌ رها كرده‌ و به‌ سراغ‌ كار ديگري‌ مي‌روند.

 

زندگي‌ به‌ نظر آنها يك‌ بازي‌ است ‌كه‌ بايد هميشه‌ مملو از حركات‌ و فعاليت‌هاي‌ جديد و سرگرمي‌هاي‌ بي‌ وقفه‌ باشد و آنها فارغ‌ از كار و زندگي‌ يكنواخت‌ و عادي‌ باشند.
تغييردادن‌ ناگهاني‌ در وسط جريان،‌ يكي‌ ديگر از خصلت‌هاي‌ عجيب‌ و غريب‌ متولدين‌ خرداد‌ است‌ كه‌ به ‌همين‌ دليل‌ تصميم‌ گيري‌ و ثابت‌ قدم‌ ماندن‌، برايشان‌ دشوار ميشود.

 

از آنجايي‌ كه‌ آنها به‌ اندازه‌ كافي‌ خودآگاه‌ نيستند، به‌ راحتي‌ جنگ‌ و دعوا به‌ راه‌ مي‌اندازند و تا جاي‌ ممكن‌ مي‌كوشند داراي‌ حس‌ تشخيص‌ يا تميز بوده‌ و برحق‌جلوه‌ كنند.
خصلت‌هاي‌ خوب‌ آنها آنچنان‌ جذاب‌ و گيرا هستند كه‌ به‌ آساني‌ افراد را به‌ سمت‌ خودشان‌ جلب‌ ميكنند.

 

آنها نسبت‌ به‌ فقرا و دردمندان‌ با محبت‌، دلسوز، ملايم‌، باگذشت‌، سخاوتمند و بانزاكت‌ هستند ولي‌ متأسفانه‌ هيچ‌ گاه‌ به‌ نتايج‌ دلخواه‌ و مطلوب‌ دست‌ نمي‌يابند، چون‌ سرزندگي‌ و نشاط بيش‌ از حدشان‌ با اين‌ حالت ‌تداخل‌ ميكند و درتضاد است‌.

 

آنها خيلي‌ سريع‌ ياد ميگيرند كه‌ از جذابيت‌ و گيرايي‌ ظاهري‌ خود، براي‌ دستيابي‌ به‌ اهدافشان‌ بهره‌ گيرند و هنگامي‌ كه‌ براي‌ پيشرفت‌ تلاش ‌مي‌كنند، از هر‌ روشي‌ استفاده‌ ميكنند مثل‌:دروغگويي‌، طفره‌ رفتن‌ و فرار از مورد سرزنش‌ قرار گرفتن‌، انداختن‌ گناهشان‌ به‌ گردن‌ ديگران‌ و بهره‌ جويي‌ از تمام‌ فريبايي‌ و جذابيت‌ ظاهريشان‌.

 

آنها زماني‌ كه‌ سرحال‌ و با حوصله‌ هستند، ممكن‌ است‌ براي‌ صادق‌ بودن‌ تلاش‌ نمايند ولي‌ خودخواهي‌ و درنظر گرفتن‌ منافع‌ شخصي‌شان‌ هميشه ‌بر آنها‌ غلبه‌ ميكند و درحقيقت‌ فاتح‌ است‌.
اگر اوضاع‌ و شرايط باب‌ ميل‌ شان‌ نباشد، درست‌ مثل‌ بچه‌ها اخم‌ ميكنند، عنق‌ ميشوند و خواهان‌ جلب‌ توجه‌، تعريف‌ و تمجيد، صرف‌ پول‌ و انرژي‌ ديگران‌ هستند.

 

آنها مثل‌ يك‌ آفتاب‌ پرست‌ هرگونه ‌تغييري‌ را در محيط اطراف‌ خود منعكس‌ ميكنند و اگر عصباني‌ و بداخلاق‌ شوند، افرادي‌ بدبين‌، ترش‌ رو، نَجوش‌ و بدعنق‌ شده‌ و به‌ صورت‌ مادي‌ گرايانه‌اي‌ خود محور و خودبين‌ ميشوند.

 

اگر شرايط زندگي‌ واقعاً برايشان‌ دشوار شود، كاملاً قدرت‌ اراده ي ‌خويش‌ را از دست‌ ميدهند و در اين‌ مواقع‌ آنها كم‌ حرف‌، درون‌ گرا، كم‌ رو، نگران‌، عصبي‌، ترش رو، خشك‌، ناراضي‌، غيرقابل‌ انعطاف‌، حساس‌ و تحريك‌پذير ميشوند.

 

از طرفي‌ از آنجايي‌ كه‌ همه‌ فن‌ حريف‌ هستند و مهارت‌هاي‌ زيادي‌ دارند، مي‌توانند خيلي‌ سريع‌ انطباق ‌پذير شده‌ و با بهره‌گيري‌ از خلاقيت‌ و هوش‌ و ذكاوت ‌موروثي‌شان‌، خودشان‌ را با دنياي‌ اطراف‌ منطبق‌ سازند و كنترل‌ اوضاع‌ را در دست ‌بگيرند.

 

اكثر متولدين‌ خرداد داراي‌ هوش‌ و ذكاوتي‌ بالا و ذاتي‌ و بعضاً درخشان‌ هستند و عاشق‌ چالش‌ و مبارزه‌ مغزي‌ و هوشمندانه‌ ميباشند.
اگرچه‌ تمركز حواس‌ و دقت‌ و توجهشان‌ براي‌ مدتي‌ زياد است‌ ولي‌ متأسفانه‌ دوامي‌ ندارد.

 

فرزي‌ و چالاكي‌ و انرژي‌ سرشار ذهني‌شان‌ به‌ آنها اشتهايي‌ سيري ناپذير براي‌ كسب‌ علم‌ و دانش‌ روز و جديد ميدهد، اگرچه‌ آنها از تحمل‌ زحمت‌ و مشقت‌ علم‌ اندوزي‌ و يادگيري‌ بيزارند.
آنهاتقريباً به‌ راحتي‌ هر چيزي‌ را كه‌ لازمه‌اش‌ دارا بودن‌ هوش‌ و چابكي‌ است‌، به‌ سرعت ‌ياد ميگيرند و خيلي‌ زود انواع‌ مهارت‌هاي‌ دستي‌ را فرا ميگيرند.

 

داراي‌ بينشي‌ تحليلي‌ هستند كه‌ همين‌، آنچنان‌ توانايي‌ به‌ آنها ميبخشد كه‌ به‌ راحتي‌ ميتوانند هردو جنبه‌ يك‌ سؤال‌ را دريابند ولي‌ هميشه‌ تصميم‌ گيري‌ برايشان‌ دشوار است‌.
آنها مي‌توانند از هوششان‌ به‌ بهترين‌ وجه‌ كمك‌ بگيرند تا دوجنبه‌ شخصيتي‌ خويش‌ را باهم‌ هماهنگ‌ كرده‌ و موفق‌ شوند.

 

اگر با مشكلي‌ مواجه‌ شوند، تا زماني‌ كه‌ راه‌ حلي ‌براي‌ آن‌ پيدا نكنند، نگران‌ ميمانند و گاهي‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌شان‌ حتي‌ فكر ديگران ‌را ميدزدند، خطرها را به‌ جان‌ ميخرند و خودشان‌ را در چندين‌ فعاليت‌ و كار غرق ‌ميكنند تا مشكلات‌ شان‌ حل‌ شود.

 

متولدين‌ خردادماه‌ ممكن‌ است‌ از نظر عاطفي‌ عميقاً درگير شوند ولي‌ جنبه‌ ديگر شخصيت‌شان‌ بر ضد احساساتي‌ بودن‌ آنهاست‌ و در يك‌ موقعيت‌ رمانتيك،‌ ناگهان ظاهر شده‌ و به‌ آن‌ ميخندد و بيشتر اوقات‌ پيروز ميشوند.

 

آنها هنگامي‌ كه‌ عاشق‌ ميشوند، سعي‌ دارند حتي‌ الامكان‌ آن‌ را از نظر عقلاني‌ تجزيه ‌و تحليل‌ نمايند ولي‌ از آنجايي‌ كه‌ هيچ‌ چيز را جدي‌ نمي‌گيرند، عليرغم‌ آن‌ كه‌ ابتدا شديداً از نظر احساسي‌ درگير مي‌شوند، ولي‌ تا هنگامي‌ كه‌ برايشان‌ تازگي‌ دارد و جديد است‌، به‌ آن‌ پايدار ميمانند.

 

سپس‌ چون‌ سرخوش‌ هستند، اگر احساس‌ كنند كه‌ عشق‌ برايشان‌ يكنواخت‌ و خسته‌ كننده‌ شده‌ براي‌ آنكه‌ مبادا درد و رنجي‌ را متحمل‌شوند، كم‌ كم‌ خودشان‌ را كنار ميكشند.
آنها در موقعيت‌هاي‌ كمتر جدي‌، دوستاني‌ سرگرم‌ كننده‌ هستند البته‌ بيشتر آشنايان ‌خوبي‌ محسوب‌ مي‌شوند تا دوستاني‌ خوب‌.

 

حتي‌ جدي‌ترين‌ افراد متولد خرداد، هرگز كسل‌ كننده‌ و خسته‌ كننده‌ نيستند و باطناً بشاش‌ و بازيگوش‌ هستند و در جمع‌ و مهماني‌ خوش‌ صحبت‌، مجلس‌ آرا و سر و زبان‌ دار ميشوند و مثل‌ نگيني‌ ميدرخشند.

 

مشاغل مناسب خرداد ماه :
متولدين‌ خرداد ميتوانند در بسياري‌ از زمينه‌ها موفق‌ باشند.
آنها مي‌توانند سخنران‌ يا نويسنده‌ شوند یا به‌ عنوان‌ مناظره‌ كننده‌، ديپلمات‌ باسياست‌ ، دبير، شاعر، روزنامه ‌نگار يا وكيل‌ دعاوي‌ ميتوانند به‌ اوج‌ شكوفايي‌ خود برسند.
در امر تجارت،‌ هر كاري‌ كه ‌مستلزم‌ حاضرجوابي‌ و چابكي‌ باشد، مناسب‌ حال‌ آنهاست‌ ؛ مثل‌ نماينده‌ و بازارياب ‌مسافرتي‌ و خلاصه‌ تمام‌ مشاغلي‌ كه‌ در ارتباط با عموم‌ و صحبت‌كردن‌ است‌.

 

از آنجايي‌ كه‌ آنها منصف‌، بي‌طرف‌، منطقي‌، اهل‌ استدلال‌ و تحليل‌ گر هستند، ميتوانند دانشمنداني‌ موفق‌ شوند بخصوص‌ در زمينه‌هاي‌ پزشكي‌ و ستاره‌شناسي‌ و نجوم‌.

همچنين‌ ميتوانند در نيروهاي‌ مسلح‌ به‌ مقامات‌ بالا برسند چون‌ خطر را جدي‌ نميگيرند و ميتوانند به‌ راحتي‌ يك‌ سابقه‌ در زمينه‌ ايثار و ازخودگذشتگي‌ نسبت‌ به‌ وظايف‌ و اعمال‌ حماسي‌ و قهرمانانه‌ كسب‌ كنند.

 

در زمينه‌ ي هنر نيز در رشته‌هاي‌ موسيقي‌، نقاشي‌ و مجسمه‌سازي‌ مي‌توانند دست‌ همه‌ را از پشت ‌ببندند.
آنها ميتوانند محققان‌ و پژوهشگراني‌ قوي‌ باشند اما متأسفانه‌ گهگاهي‌ نيز از جنبه‌ منفي،‌ ممكن‌ است‌ دست‌ به‌ كلاهبرداري‌، سرقت‌ و حتي‌ جادو و جنبل‌ بزنند و به‌ انحطاط كشيده‌ شوند.

 

بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ خردادماه ‌:
صورت‌ فلكي‌ جوزا بر بازوها، شانه‌، دست‌ها، ريه‌ و سيستم‌ عصبي‌ حكمراني‌ ميكند .
متولدين‌ خرداد بايد از اتفاقاتي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌ قسمتهای‌ بالاي‌ بدن‌ رخ‌ دهد و همچنين‌ بيماري هاي‌ عصبي‌ و ريوي‌ مثل‌ زكام‌ و برونشيت‌ هوشيار و آگاه‌ باشند.

 

اگر تحت‌ فشارهاي‌ شديد عصبي‌ قرار بگيرند از درون‌ خرد ميشوند و تمام‌ بنيه‌ خود را از دست‌ میدهند.
شما بدون‌ دليل‌ و به‌ راحتي‌ خودتان‌ و ديگران‌ را آزار داده‌ و به‌ خطر مي‌اندازيد و گاهي ‌اوقات‌ پرداختن‌ بيش‌ از حد و باشدت‌ و حدت‌ نيز ميتواند برايتان‌ خطرآفرين ‌باشد.

 

علاقمندي‌های متولد خرداد :
حرف‌ زدن‌، مسايل‌ نوظهور و غيرمعمول‌، تنوع‌ در زندگي‌، پروژه‌ هاي ‌متعدد كه‌ همه‌ در يك‌ زمان‌ در جريان‌ هستند و مطالعه‌

 

بيزاريهای متولد خرداد :
محدوديت‌ و در بند قرار گرفتن‌، تحت‌ آموزش‌ دائم‌، زندگي‌ يكنواخت‌ و بي‌هيجان‌، بي‌تحركي‌ و مسامحه فكري‌ و ذهني‌ و تنها ماندن‌

 

مشكلات‌ احتمالي‌ و شيوه‌ صحيح‌ برخورد با مشکلات :
هر كسي‌ ويژگي‌ها و خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ دارد و زماني‌ كه‌ اين‌ خصلت‌ها سركوب‌ و يا فروخورده‌ شوند يا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتي‌ ميشوند .

 

توصيه‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اين‌ پيشنهادات‌ را به‌ كار ببنديد و از مواجهه‌ با نتايج‌ عالي‌ آن ‌شگفت‌ زده‌ شويد :
¤ مشكل ‌: ظاهربين‌ بودن‌ شما ميتواند در تمام‌ ارتباطاتتان‌ با ديگران‌ و همچنين‌ در زمينه‌ ترقي‌ و پيشرفت‌ در بسياري‌ از مشاغلي‌ كه‌ لازمه شان‌ جد و جهد عميق‌ است‌، برايتان‌ مشكل‌ بزرگي‌ ايجاد كند و اين‌ خصيصه‌ اغلب‌ در متولدين‌ خرداد به‌ چشم ‌ميخورد .

 

راه‌ حل ‌: براي‌ مهار كردن‌ اين‌ خصلت‌ بهتر است‌ تلاش‌ كنيد تا با آگاهي‌ و هوشياري ‌كامل‌ دست‌ به‌ هر كاري‌ بزنيد و اگر متعهد شديد يا مسؤوليتي‌ را پذيرفتيد، بايد خودتان ‌را وادار نماييد تا عهدشكني‌ نكنيد.
البته‌ اين‌ كار، دشوار ولي‌ عملي‌ است‌ و بررسي‌ها ثابت‌ كرده‌اند كه‌ هر كسي‌ اين‌ راه‌ را امتحان‌ كرده‌ به‌ نتيجه‌ رسيده‌ است‌.

 

¤ مشكل ‌: شما به‌ جاي‌ آنكه‌ در سكوت‌ و آرامش‌ به‌ حل‌ مشكلات‌تان‌ بينديشيد، آنها را با عزيزانتان‌ درميان‌ گذاشته‌ و به‌ بحث‌ و جدل‌ میپردازيد و يا حرف‌ها را از كسي‌ به ‌شخص‌ ديگر ميبريد و مي ‌آوريد، سپس‌ عقب‌ نشيني‌ كرده‌ و از اين‌ نمايش‌ جنجالي ‌لذت‌ میبريد غافل‌ از اينكه‌ عاقبت،‌ اين‌ مشكل‌ گريبانگر خودتان‌ ميشود.

 

راه‌ حل‌: ممكن‌ است‌ با اين‌ عمل‌ از بي‌ حوصلگي‌ و دلتنگي‌ خارج‌ شويد ولي‌ نبايد اجازه‌ دهيد چنين‌ اتفاقي‌ رخ‌ دهد، چون‌ خيلي‌ زود كنترل‌ اوضاع‌ از عهده‌ شما خارج ‌شده‌ و برايتان‌ گران‌ تمام‌ ميشود و عشق‌ و محبتي‌ را كه‌ سزاوارش‌ هستيد، از دست ‌ميدهيد.
هنگامي‌ كه‌ احساس‌ ميكنيد در شرف‌ انجام‌ چنين‌ عملي‌ هستيد، بهتر است ‌هرچه‌ سريع‌تر از خانه‌ يا آن‌ محيط خارج‌ شده‌ و براي‌ مدتي‌ طولاني‌ در هواي‌ آزاد قدم‌ بزنيد تا اين‌ افكار از سرتان‌ بيرون‌ روند.

 

¤ مشكل ‌: بي‌حوصلگي‌ و دلتنگي،‌ يكي‌ از بزرگترين‌ مشكلات‌ شما هستند و اگر به‌ سرعت‌ راهي‌ براي‌ تسكين‌ آنها نيابيد، تبديل‌ به‌ بدجنسي‌ و منبع‌ شر ميشوند.

 

راه‌ حل‌: شما آنقدر هوش‌ و استعداد خلاق‌ و سازنده‌ داريد كه‌ اگر آنها را صرف‌ كارهاي‌ مثبت‌ و سرگرم‌ كننده‌ كنيد، ديگر فرصتي‌ برايتان‌ باقي‌ نميماند تا بي‌حوصله ‌و كسل‌ شويد.
همچنين‌ مي‌توانيد به‌ فعاليت‌هاي‌ جسماني‌ بپردازيد تا بيكار نمانيد مثل‌: تمرينات‌ بدني‌ ژيمناستيك‌ ، بدنسازي‌، تنيس‌، پياده‌ روي‌ و غيره‌.

 

¤ مشكل ‌: اگر در خوردن،‌ افراط كنيد يا دست‌ به‌ شب‌ زنده‌ داري‌ بزنيد، سلامتي‌ جسماني‌تان‌ به‌ خطر مي‌افتد و با افزايش‌ سن ‌تان‌ اين‌ حالت‌ تشديد ميشود.
راه‌ حل‌ : گرايشات‌ و اشتياق‌ وافر خود را نسبت‌ به‌ اينها كاهش‌ دهيد و مهماني ‌رفتن‌ها را فقط به‌ روزهاي‌ تعطيل‌ اختصاص‌ دهيد.
اگر هرچيزي‌ را در حالت‌ تعادل ‌حفظ كنيد، ديگر مجبور نميشويد كه‌ با انواع‌ و اقسام‌ بيماري‌ها مثل‌ بيماري‌ كبدي‌ يا چاقي‌ بيش‌ ازحد، دست‌ و پنجه‌ نرم‌ كنيد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان