ramazan
ramazan

سرگرمی عجیب و غریب در چین توسط یک طراح (عکس)

سرگرمی عجیب و غریب در چین توسط یک طراح (عکس)

به گزارش نازوب، طراحی به نام ویم Delvoye اولین بار با یک سرگرمی عجیب و غریب شروع به خالکوبی خوکهای زنده در ایالات متحده آمریکا در سال 1997 کرد قبل از قوانین حقوق حیوانات .

این سرگرمی عجیب و غریب و فروش خوک هایی با پوست های زیبا و خالکوبی شده بیش از 50000 هزار پوند به فروش می رسد. این خوکهایی بیچاره که زنده زنده خالکوبی می شوند توسط سه توریست خریداری می شوند و پس از کشتن پوست آنها را برای ساخت کیف های دستی مورد استفاده قرار می دهند.

خوکهایی با طراحی و خالکوبی های زیبا را در بخش زیر تماشا کنید.

سرگرمی عجیب و غریب در چین توسط یک طراح (عکس)

سرگرمی عجیب و غریب در چین توسط یک طراح (عکس)

سرگرمی عجیب و غریب در چین توسط یک طراح (عکس)

سرگرمی عجیب و غریب در چین توسط یک طراح (عکس)

سرگرمی عجیب و غریب در چین توسط یک طراح (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان