رقابت جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد! + تصاویر

رقابت جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد! + تصاویر

دامادی که بر سراو 200 عروس ریخته است! اوج هیجان

 

 دویست عروس طی یک مراسم سنتی ومسابقه تفریحی بر سر یک داماد خیالی رقابت کردند. در این رقابت ها داماد سوار بر دوچرخه است و با سرعت رکاب میزند و عروس ها که در واقع شرکت کنندگان این مسابقه هستند به دنبال وی میدوند.

 

 

رقابت جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد! + تصاویر

یک مسابقه هیجانی بین عروس ها و یک داماد!!

رقابت جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد! + تصاویر

یک مسابقه هیجانی بین عروس ها و یک داماد!!

رقابت جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد! + تصاویر

یک مسابقه هیجانی بین عروس ها و یک داماد!!

رقابت جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد! + تصاویر

یک مسابقه هیجانی بین عروس ها و یک داماد!!

رقابت جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد! + تصاویر

یک مسابقه هیجانی بین عروس ها و یک داماد!!

رقابت جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد! + تصاویر

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان