falhafezz
falhafezz
laghari

شانه های آهنی ودیدنی شوالیه های اروپا! + عکس

شانه های آهنی ودیدنی شوالیه های اروپا! + عکس

جرات داشتن و قدرت بدنی زیاد شوالیه های اروپا برای شانه زدن با این شانه های آهنی. جزئیات خواندنی در ادامه همین بخش . شانه های فلزی، ساخته شده بدست وایکینگ ها متعلق به عصر آهن که در کپنهاک دانمارک یافت شده است. سالها پیش واژه وایکینگ به معنی دزد دریایی بود و به گروهی از مردم آن سرزمین داده شده بود که در سده نهم با تاخت و تاز اروپا را درهم نوردیدند. وایکینگ ها دارای قدرت بدنی زیادی بودند، سرنترسی داشتند و روبرو شدن با آنها برای شوالیه های آن دوران اروپا دشوار بود.

 

شانه های آهنی ودیدنی شوالیه های اروپا! + عکس

 

یکی از اقوام وایکینگ، نورمن ها بودند. واژه نورمن از Northman به معنی مردشمالی گرفته شده است و خوداین واژه بیانگر خواستگاه این قوم است.نورمن ها ابتدا به شمال فرانسه آمدند و در آنجا به زد و خورد با پادشاه فرانسه پرداختند؛ سر انجام “شارل ابله ” پادشاه فرانسه به آنان حکومتی نیمه خودمختار داد، به شرطی که نورمن ها از مرزهای شمالی فرانسه در برابر دیگر اقوام وایکینگ محافظت کنند.منطقه ای که آنان در آنجا ساکن شدند از طرف مردم فرانسه نورماندی نامیده شد و هنوز هم با همین نام شناخته می شود و یکی از نقاط استراتژیک فرانسه در جنگ جهانی دوم بود .

 

منبع: yandory


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان