falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

ریشه‌های روانی اعتیاد را بدانید

ریشه‌های روانی اعتیاد را بدانید

نازوب، از نقطه نظر روانشناسی عقیده بر این است که اعتیاد به مواد مخدر بگونه‌ای غیر مستقیم واکنش و پاسخی است مخرب در مقابل کنش‌های غیر قابل تحمل بیرونی و درونی که بدان وسیله فرد سعی می‌کند آلام و مشکلات درونی خود، مانند اضطراب، افسردگی و محرومیتها را کاهش داده و یا تسکین بخشد که در واقع انتخاب شیوه‌ایست ناسالم به منظور فرار از واقعیتهای موجود.

در واقع معتاد همانند دیگر افراد، انسانی است که نیاز دارد عشق بورزد و مورد عشق قرار گیرد (عشق سازنده و حقیقی) او می‌خواهد به دیگران محبت کند و مورد مهر و محبت قرار گیرد وجودش برای دیگران موثر و با ارزش باشد و متقابلا وجود دیگران برای وی مفید و با اهمیت باشد،

سرانجام ندای درونش از او می‌خواهد که او بایستی تغییر کند تغییری که او را از تمامی این مصائب و مشکلات برهاند و در تبادل خود و جامعه‌اش قبول مسولیت نماید متاسفانه بر اثر نارساییها و انحرافات خانوادگی و اجتماعی و همچنین عدم یک نظام تربیتی صحیح فرد به تدریج از مسیر حقیق دور می‌شود

و با انتخاب شیوه و معیارهای مخرب از خود و جامعه‌اش بیگانه می‌گردد و این گریز از خویشتن خویش و بیگانگی وی را به انزوا و فرار هرچه بیشتر از واقعیتها می‌کشاند.

 

عوامل روانی اعتیاد:

 

ویژگی های شخصیتی:

تحریک پذیری و کنجکاوی از دیگر دلیل روانی اعتیاد است که تحریک پذیری خود می تواند عامل لغزش بیماران درمان شده نیز باشد.

ناهنجاری های روانی:

 

افسردگی، اضطراب یکی از اصلی ترین دلایل زمینه های ابتلا به اعتیاد است همچنین بروز حوادث نیز می تواند بر اعتیاد نقش داشته باشد.

عوامل محیطی اعتیاد:

 

خانواده:

روابط بین فردی و التهاب در چهارچوب خانواده می تواند باعث گرایش افراد به سمت مواد اعتیادآور باشد و باید بدانید متاسفانه آمار ابتلا به اعتیاد در افرادی که در خانواده آنها اعتیاد رایج است و فردی اقدام به مصرف مواد مخدر می کند بسیار بیشتر است.

 

دوستان و اطرافیان:

 

فراموش نکنید که تاثیر محیط و دوستان بر هر شخصی بسیار تاثیر گذار است که بنابراین ضروری است که خانواده ها بر دوستان فرزند خود نظارت کاملی داشته باشند.

 

 

انحرافات جنسی آموزشی در ماهواره ! (18+)

پسر و دختر نوجوانم فیلم پورن دیده چگونه رفتار کنم؟

ریشه‌ های روانی اعتیاد

تربیت جنسی در نوجوانی

 

Know the psychological roots of addiction

بیوگرافی هنرمندان